13. 7. 2017 - Vsadit na rozvíjející se akciové trhy se vyplatí

  Rozvíjející se akciové trhy zatím letos oproti trhům rozvinutým vedou na plné čáře. Index rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets si od začátku roku připsal velmi vysoký 16% růst, zatímco index rozvinutých trhů MSCI World “pouze” 9 %. Tento vývoj je plně v souladu s naším očekáváním a nastavením našich portfolií.

   

  13. 7. 2017 - Vsadit na rozvíjející se akciové trhy se vyplatí

  Vidím za ním primárně dva důvody. Zaprvé akcie rozvíjejících se trhů v letech 2013 až 2016 za rozvinutými trhy kumulativně zaostaly o téměř 50 %. Domnívám se proto, že letošní efekt dohánění výkonnosti má ještě velký prostor pro pokračování. Zadruhé jsou akcie rozvíjejících se trhů ve vztahu k ziskům a dalším fundamentálním veličinám atraktivněji oceněny. Aktuální ocenění neboli valuace rozvinutých trhů jsou oproti desetiletému historickému průměru přibližně o 25 % výše, zatímco valuace rozvíjejících se trhů jsou momentálně poměrně blízko svým průměrným hodnotám. Navíc jejich valuační diskont vůči trhům rozvinutým je oproti historickému průměru mnohem vyšší. Mám za to, že by se měl tento diskont graduálně dostat mnohem blíže historickým průměrům neboli tato valuační mezera by se měla výrazně zúžit, což bude ve střednědobém horizontu klíčový faktor očekávaného pokračování lepší výkonnosti rozvíjejících se trhů.

  Michal Stupavský,
  investiční specialista Conseq Investment Management, a.s.