13. 8. 2008 - Zrušení poplatků za transakce v cizí měně

    Rádi bychom Vás informovali, že jsme pro naše klienty sjednali zrušení poplatků za transakce v cizí měně.

    13. 8. 2008 - Zrušení poplatků za transakce v cizí měně

    Začátkem léta letošního roku byly na našich sběrných účtech zrušeny veškeré poplatky za příchozí a odchozí platby v cizí měně. Rovněž tak již není aplikován žádný poplatek za vložení cizí měny v hotovosti na přepážce banky UniCredit.

    Peněžní částka, kterou bude chtít klient investovat do fondů denominovaných v cizí měně, tedy již nebude zatížena dalšími náklady plynoucími z převodu peněžních prostředků v cizí měně ze sběrného účtu Conseq na účet příslušné investiční společnosti a zpět. Stejně tak nebudou již účtovány poplatky za odeslání cizí měny na účet klienta při zpětném odkupu podílových listů.