14. 10. 2016 - Korporátní dluhopisy MS INVEST s výnosem do splatnosti 5,5 % p.a.

  Po úspěšné emisi dluhopisu developerské společnosti GES Real, při které bylo upsáno 400 mil. CZK v nominální hodnotě, se stal Conseq manažerem a administrátorem emise další developerské společnosti Moravská stavební-INVEST a. s. Společnost MS INVEST má na českém trhu dlouhou historii, v oblasti rezidenčního bydlení již od roku 1998.

  14. 10. 2016 - Korporátní dluhopisy MS INVEST s výnosem do splatnosti 5,5 % p.a.

  Za dobu své existence MS INVEST zrealizovala celkem cca 3 250 bytů a rodinných domů, cca 17 430 m2 obchodních ploch a kanceláří a prodala více než 184 000 m2 pozemků. V posledních letech jí nahrává dobrý vývoj na trhu rezidenčních nemovitostí. Po celý rok 2015 docházel k růstu všech segmentů rezidenčního trhu - podle ČSÚ nejvíce rostly ceny bytů (+5,8 %), následované cenami pozemků (+3,3 %) a také domů (+1,9 %). Nabídka starších nemovitostí byla dostatečná, v novostavbách naopak pokulhávala. Z tohoto prostoru chce vytěžit maximum právě MS INVEST, která se orientuje na nejlukrativnější trhy v Praze a Brně, kde je novostaveb nedostatek.

  Nová emise se parametry příliš neliší od GES Real, opět se jedná o diskontovaný dluhopis. Jeho výhodou je kratší pětiletá splatnost. Co to znamená? Investor nakoupí dluhopisy s určitým diskontem – v tomto případě za 76,5 % jejich jmenovité hodnoty. V průběhu trvání nejsou vypláceny žádné kupóny, avšak při splatnosti dluhopisu za pět let je investorovi vráceno 100 %. Nominální objem emise bude 320 000 000 CZK, který zájemci mohou upsat prostřednictvím Consequ do konce listopadu. MS Invest investorům nabídne fixní výnos do splatnosti 5,5 % každý rok až do konečné splatnosti roku 2021. Emitent je oprávněn tyto dluhopisy splatit po třech letech, nejdříve tedy 1. 12. 2019. Výhodou investice je mimo jiné i fakt, že investoři neplatí žádný vstupní ani výstupní poplatek, nakupují tak rovnou za čistou cenu.

  Emitent použije získané prostředky zejména na dva své projekty. Prvním je výstavba bytového komplexu s komerční částí v žádané lokalitě v srdci Karlína. Projekt navazuje na Karolina Plazza a mělo by zde vzniknout přibližně 3.800 m2 bytových ploch a 2.000 m2 komerčních prostor. Stavět se začne již v roce 2017 a předpokládá se ukončení v posledním kvartálu 2018. Předchozí projekt v Karlíně od společnosti MS Invest již dnes vykazuje vysoký stupeň předprodejů. Druhý projekt, kde peníze investorů pomohou, se nachází v brněnské části Jundrov. Zde bude developer stavět 39 rodinných domů. Rovněž v této lokalitě má MS INVEST dlouholeté zkušenosti, jedná se již o čtvrtou etapu podobného charakteru. Předchozí etapy jsou zcela vyprodané i kvůli krásné lokalitě v blízkosti lesa a řeky Svratky. Stavební práce začnou také v první polovině roku 2017 současně s prodeji, které by měly být dokončené do dvou let. Dalším popudem pro získání kapitálu je pro MS INVEST snížení úrokové zátěže. Příjem z dluhopisů tak emitent využije i ke splacení bankovních úvěrů, sjednaných ještě v dobách vyšších úrokových sazeb.

  Dluhopisy nabízíme klientům jako vhodnou diverzifikaci jejich portfolia. Nicméně i když je fixní výnos lákavý, stále je nutné brát tuto investici jako expozici vůči jedné společnosti a proto by investovaná částka neměla přesáhnout 5 % celkového majetku jednoho investora. Conseq nabízí tyto dluhopisy s minimální investicí již od 20 000 CZK. Využijte příležitost a zvyšte si výnos portfolia prostřednictvím společnosti MS INVEST. Až půjdete Karlínem, můžete si ověřit, kolik cihel přibylo na projektu, do kterého jste investovali.

  Tomáš Kálal,
  Senior Relationship Manager, Conseq Investment Management