14. 10. 2019 - Představení Wealth Management – Private Invest

  I když se řadíme mezi jedno z nejmenších oddělení v naší společnosti, tak to na oplátku kompenzujeme velikostí objemu investovaných prostředků ze strany našich privátních klientů. „Zkrátka na velikosti na první dojem vážně nezáleží“. Mezi naše klienty se totiž řadí nejen fyzické osoby, města, obce, nadace, instituce, korporace, ale i investiční společnosti a fondy. Staráme se přibližně o 1 200 klientů s celkovým čistým objemem aktiv pod správou nebo administrací v hodnotě přes 24 mld. Kč. Jedná se tak vesměs o významné klienty, kterým nabízíme v rámci našich služeb Wealth Managementu také produkt Private Invest.

   

  14. 10. 2019 - Představení Wealth Management – Private Invest

  A co všechno se pod názvem Private Invest vlastně skrývá? To vám popíšeme na několika následujících řádcích. Private Invest představuje portfolio složené z investičních fondů, které se samy skládají z mnoha dalších investičních fondů (jedná se o tzv. „fondy fondů“), které Conseq Investment Management, a.s. aktivně obhospodařuje. Tyto fondy jsou široce diverzifikovány přes různé světové regiony (vyspělé trhy, rozvíjející se trhy), měny (USD, EUR, CZK) i třídy aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti a další alternativní investice). Vzhledem k tomu, že se snažíme být flexibilní a reagovat na potřeby našich klientů, nabízíme produkt Private Invest hned v pěti různých strategiích.

  Někdo je holt rizikově averzní a zkrátka „konzervativní“. Pak se bude patrně nejvíce ztotožňovat se strategií konzervativní neboli s produktem Private Invest konzervativní portfolio. Jedná se o fond, který aktuálně z velké části (cca 75 až 80 %) investuje do dluhopisových nástrojů s různou dobou splatnosti v české koruně (včetně zajištění měnového rizika do české koruny). Fond využívá také zahraniční obligace (cca 5 až 10 %). Dále investuje do fondů alternativních investic, jejichž zastoupení se v portfoliu aktuálně pohybuje okolo 10 %. Jedná se o fondy s různým zaměřením, jejichž cenový vývoj není tolik závislý na hospodářském cyklu a dění na finančních trzích. Jde například o investice do různých způsobů využití zelené energie a energetických úspor, alternativních příležitostí na finančních trzích, do nemovitostí v České republice a ostatních zemích střední a východní Evropy, do vysoce kvalitní české zemědělské půdy nebo do průmyslových nemovitostí. Akciové fondy se pak na celkovém portfoliu podílí pěti procenty. Část prostředků (nyní cca 2 %) je záměrně ponechána v hotovosti a úročena za relativně zajímavých podmínek u České národní banky (dále jen „ČNB“) za aktuální úrok cca 1,8 % p.a. Tyto prostředky máme připraveny pro budoucí investiční příležitosti. Z pohledu měnové expozice fond investuje z velké části hlavně do české koruny.

  Druhá strategie je příjmová, která je kombinací strategie konzervativní a vyvážené. Když je člověk zkrátka nerozhodný, nechce být jen konzervativní, ale chce to něčím alespoň trošku okořenit, tak je pro něj tato strategie tou správnou volbou. Produkt Private Invest příjmové portfolio se aktuálně skládá z 65 % z dluhopisových nástrojů, přičemž z toho 5 % investuje do zahraničních obligací, 12 % do alternativních investic a 20 % do fondů akciových. Zbytek prostředků je opět ponechán v hotovosti ze stejného důvodu jako u strategie konzervativní.

  Třetí již zmíněnou strategií je strategie vyvážená a jak už samotný název napovídá, jde o jakousi „zlatou střední cestu“. Private Invest vyvážené portfolio totiž aktuálně investuje zhruba z jedné poloviny do dluhopisových nástrojů a z druhé poloviny do akciových fondů. 14 % prostředků fondu je navíc umístěno do alternativních investic.

  Aby těch kombinací nebylo málo, tak tu máme k dispozici čtvrtou strategii, a to růstovou. Jestliže si myslíte, že název je spojen s růstem výnosů za všech okolností, tak takovou spojitost zde nehledejte. To prostě garantovat nemůžeme. Nicméně tato strategie je mix dvou dalších – vyvážené a dynamické. Vzhledem k tomu, že je aktuálně téměř 60 % portfolia umístěno do akciových fondů, má Private Invest růstové portfolio slušnou šanci na dosažení vyššího růstu výnosů v delším horizontu. Menší část portfolia potom tvoří dluhopisové fondy a alternativní investice.

  Na vrcholu pyramidy většinou bývá ten nejsilnější jedinec, u nás jím je produkt Private Invest dynamické portfolio. Už jen název napovídá, že se nebude jednat o produkt pro každého. Tento produkt je vhodný především pro dynamicky naladěné investory vyhledávající riziko a mající delší investiční horizont. Zkrátka, když chcete ulovit něco velkého, tak si na to musíte počkat. S tímto produktem Vám můžeme garantovat, že se nudit rozhodně nebudete, neboť akcie samy o sobě jsou velkým zpestřením, natož když do nich fond aktuálně investuje skoro z 80 %, to je pak teprve ta správná jízda. Zbývající část prostředků fond investuje do alternativních investic a dluhopisů, resp. dluhopisových fondů. Jednoduše řečeno čím větší riziko, tím větší „ulovený výnos“, ale chce to hlavně trpělivost a pevné nervy!

  Zkrátka se nemusíte bát, že bychom na potřeby některých klientů zapomněli. Myslíme na všechny.

  Složení všech výše uvedených strategii není rigidní a mění se dle aktuálního vývoje na finančních trzích.

   
  Tereza Honzáková,
  Relationship Manager Conseq Investment Management