14. 3. 2012 - Ceny v ČR rostou. Inflace již dosáhla 3,7 procenta

  Míra inflace měřená indexem spotřebitelských cen v únoru meziročně vzrostla na 3,7 procenta z lednových 3,5 procenta.

   

  14. 3. 2012 - Ceny v ČR rostou. Inflace již dosáhla 3,7 procenta

  Na současný vysoký růst cen, který odstartoval počátkem roku, má vliv především zvýšení dolní sazby DPH, vyšší cena ropy, která tlačí nahoru ceny benzinu, a zvyšování cen potravin. V následujících měsících bude růst cen zřejmě ještě akcelerovat, přičemž by mohl dosáhnout až ke 4 % meziročního růstu. Taková hodnota již výrazně přesahuje cíl České národní banky (2 %), a to může být pro některé členy bankovní rady důvodem pro změnu názoru držet úrokové sazby stabilní na momentální nízké úrovni 0,75 % po celý letošní rok, jak předpokládá tržní konsenzus. To představuje určité riziko pro dluhopisový trh, neboť platí, že při zvyšování úrokových sazeb klesá cena dluhopisů. Druhým směrem, jako podpora cen českých dluhopisů, bude působit plánovaný nízký objem nově vydávaných státních obligací, a tím i jejich nižší nabídka na trhu.
  Na druhou stranu ale platí, že nárůst spotřebitelských cen je do značné míry způsoben přechodnými vlivy, a proto v průběhu roku očekáváme návrat k nižšímu tempu růstu míry inflace. Poptávkové inflační tlaky zůstávají slabé, zvyšovat by se měly jenom mírně spíše ve druhé polovině roku. Ze střednědobého pohledu, kterým se na věc dívá i centrální banka, tedy výrazný růst míry inflace neočekáváme, domníváme se, že se jedná pouze o dočasné zvýšení.

  David Kufa,
  Conseq Investment Management, a. s.