15. 9. 2017 - Rozhodnutí o likvidaci podílového fondu: Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond (CZ0008473121)

  Představenstvo Conseq Funds investiční společnosti, a.s. dne 25.8.2017 rozhodlo o zrušení podílového fondu Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond (ISIN: CZ0008473121) s likvidací, a to s účinností k 1.10.2017. Likvidátorem fondu je Conseq Funds investiční společnost, a.s.

  15. 9. 2017 - Rozhodnutí o likvidaci podílového fondu: Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond (CZ0008473121) Důvodem zrušení fondu je aktuální tržní situace, kdy vzhledem k nízkým výnosům do splatnosti u státních dluhopisů (v řadě případů záporných), na které je investiční strategie fondu zaměřena, fond ve střednědobém horizontu nedokáže investorům přinášet přidanou hodnotu, která by odůvodňovala jeho další existenci.

  Podílníci mohou do okamžiku vstupu fondu do likvidace (před 1.10.2017) podat žádost o odkoupení podílových listů fondu.


  Conseq Funds investiční společnost, a.s.
  Burzovní palác, Rybná 682/14
  110 00 Praha 1
  tel.: +420 225 988 225