16. 11. 2007 - Zvýšení ratingu České republiky

    Začátkem října letošního roku agentura Standard and Poor's zvýšila ratingovou známku České republiky. Hodnocení závazků v domácí měně agentura zvýšila ze stupně A na A+, rating závazků v zahraniční měně pak ze známky A- na A. Zvýšení hodnocení reflektuje příznivý vývoj české ekonomiky v čele s vysokým hospodářským růstem a vybalancovanou strukturou platební bilance a v neposlední řadě také implementaci reformy veřejných financí, jejímž cílem je postupné snižování deficitního hospodaření a ve střednědobém horizontu přijetí jednotné měny Euro.

    16. 11. 2007 - Zvýšení ratingu České republiky

    Tímto krokem agentura Standard and Poor's posunula své hodnocení na úroveň známek, kterými již určitou dobu hodnotí Českou republiku další dvě z nejvýznamnějších ratingových agentur - Moody's a Fitch.

    Zvýšení ratingu je potenciálně příznivou zprávou pro velké domácí společnosti či bankovní domy, kterým se tím otvírá prostor pro adekvátní zlepšení jim přiřazených ratingových známek, neboť hodnocení státu představuje efektivně strop pro ratingy domácích firem. Příznivým důsledkem pro stát může být určité zlepšení podmínek při získávání zdrojů financování prostřednictvím především zahraničních emisí dluhopisů.