16. 8. 2007 - Pozastavení výpočtu hodnoty akcií fondu PARVEST Dynamic ABS

  Společnost Parvest zveřejnila následující oznámení týkající se pozastavení výpočtu hodnoty čistého majetku, vydávání, konverzí a zpětných odkupů akcií podfondu PARVEST Dynamic ABS.

  V důsledku nedávného zhoršení situace na sekuritizačním trhu ve Spojených státech došlo k významnému poklesu likvidity investičních instrumentů na tomto trhu téměř na nulovou hodnotu, a to bez ohledu na jejich kvalitu či raing. Za této situace není možné určit hodnotu čistého majetku.

  Akcionářům podfondu PARVEST Dynamic ABS se oznamuje, že pro ochranu jejich zájmů za této mimořádné situace bylo rozhodnuto o přechodném pozastavení výpočtu hodnoty čistého majetku. Bylo rovněž rozhodnuto o pozastavení vydávání, zpětných odkupů a konverzí akcií tohoto podfondu.

  Toto rozhodnutí bylo učiněno v souladu s článkem 14 koordinovaných stanov Společnosti.

  Toto rozhodnutí bude platné, dokud trhy, na kterých provozuje podfond PARVEST Dynamic ABS svou činnost nebudou mít dostatečnou likviditu.

  Obnovení výpočtu hodnoty čistého majetku a vydávání akcií podfondu, jejich konverze a zpětné odkupy bude oznámeno nejméně jeden pracovní den v Lucemburku před dnem zmíněného obnovení. Obnovení bude oznámeno všemi vhodnými způsoby, zejména v denících, kde je hodnota čistého majetku obvykle uveřejněna a na internetových stránkách: www.bnpparibas-am.com.

  Pozastavení u podfondu PARVEST Dynamc ABS nebude mít žádný vliv na výpočet hodnoty čistého majetku, ani na emisní kurz a na cenu za zpětný odkup a za konverzi akcií ostatních podfondů společnosti PARVEST.

   

  V Lucemburku, dne 7. srpna 2007