17. 10. 2011 - Conseq zajištěný DIVA Click - Začátek upisovacího období 2. tranše

  Vážení obchodní přátelé,

  dovolte, abychm Vás informovali, že v pátek 14. října 2011 došlo k úspěšnému úpisu první tranše Conseq DIVA Click (ISIN: XS0667182637).

  17. 10. 2011 - Conseq zajištěný DIVA Click - Začátek upisovacího období 2. tranše

  Od dnešního dne tedy probíhá upisovací období druhé tranše s ISINem XS0667195373. Toto upisovací období končí 30.11.2011.

   

   

  Conseq Zajištěný DIVA Click je strukturovaným dluhopisem, který investorovi nabízí zajímavý potenciál zhodnocení díky 100 % participaci na
  výkonnosti indexu SGI Diversified Alpha 2. Zaklikávací mechanismus navíc zajistí výnos z nejvyšší dosažené hodnoty ve výročí programu od 2. do 5. roku. To vše při garanci emitenta Societe Generale vyplatit při splatnosti 100 % vložených prostředků v CZK plus dosažený výnos.

   

  Výnos dluhopisu bude odvozen od výkonnsti podkladového indexu SGI Diversified Alpha 2, což je kvantitativní index založený na nejpokročilejších strategiích nabízených indexy Societe Generale. Tento index nabízí participaci na vývoji několika různých druhů podkladových aktiv, zejména akcií, komodit, úrokových sazeb a volatility. Index je kalkulován na denní bázi společností Standard & Poor´s a zveřejňován agenturou Bloomberg.

  Od 2. do 5. roku bude vždy ve výročí programu započítána výkonnost indexu od data emise. Při splatnosti obdrží investor 100 % investovaných
  prostředků plus výnos odpovídající 100 % participaci na nejlepší dosažené výkonnosti indexu z těchto pozorování.

  Bližší popis v přiloženém letáku.

   

  Zažádat o nákup (úpis) dluhopisu lze pouze v období 1. 9. - 30. 11. 2011 rozděleném do dvou tranší specifikovaných v přiloženém informačním letáku.
   

  Krátké shrnutí výhod, které tento produkt přináší:

   • garance návratnosti min. 100 % vložených prostředků (při splatnosti 5 let)
   • garantem je banka s ratingem A+ 
   • korunový produkt – žádné měnové riziko
   • nulový vstupní poplatek
   • nízká minimální investice – 10.000,- CZK (a dále celé násobky)
   • 100 % participace na nejlepší výkonnosti podkladového indexu ze 4 ročních pozorování