17. 12. 2014 - Oznámení o sloučení účastnických fondů

    Conseq penzijní společnost, a.s., oznamuje, že ke dni 1.1.2015 dojde ke sloučení účastnických fondů Conseq státních dluhopisů 2023 účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a. s., a Conseq státních dluhopisů 2033 účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a. s., které sloučením zaniknou, s přejímajícím účastnickým fondem Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a. s.

    Majetek obsažený v zanikajících účastnických fondech se uvedeným dnem stává součástí majetku přejímajícího účastnického fondu a účastníci zanikajících účastnických fondů se stávají účastníky přejímajícího účastnického fondu.

    Povolení ke sloučení účastnických fondů udělila Česká národní banka rozhodnutím ze dne 11.12.2014, č.j. 2014/071424/CNB/570, které nabylo právní moci dne 17.12.2014. Rozhodnutí České národní banky a statut přejímajícího účastnického fondu jsou uveřejněny na odkazech níže.