17. 3. 2009 - Oznámení o sloučení fondů Parvest

  Společnost BNP Paribas Asset Management se rozhodla k 12. březnu 2009 sloučit fondy Parvest Europe Opportunities LU0099624685 (zanikající fond) s fondem Parvest Europe Alpha LU0221142986 (přejímající fond) a fondy Parvest Growth (Euro) LU0089294242 (zanikající fond) s fondem Parvest Balanced (Euro) LU0089291651 (přejímající fond).

  Dále k 12. březnu 2009 došlo ke sloučení fondů Parvest Scandinavian Bond LU0068460921 (zanikající fond) s fondem Parvest European Bond LU0031525370 (přejímající fond).

   

   

  17. 3. 2009 - Oznámení o sloučení fondů Parvest

  Fúze fondu Parvest Europe Opportunities s fondem Parvest Europe Alpha

  Zanikající a přejímající podfond, oba denominované v EUR, mají stejnou investiční strategii, tj. investují s cílem zvýšit hodnotu investovaných aktiv ve střednědobém horizontu.
  Podfond Parvest Europe Opportunities investuje vždy alespoň 75% svých aktiv:
  - do akcií emitovaných společnostmi majícími své sídlo v některé ze zemí Evropské unie, bez ohledu na jejich tržní kapitalizaci a/nebo
  - do akciím podobných cenných papírů, jejichž podkladová aktiva jsou emitována společnostmi majícími své sídlo v některé ze zemí Evropské unie, všech velikostí tržní kapitalizace.


  Podfond Parvest Europe Alpha bude investovat vždy alespoň 75% svých aktiv do portfolia, které tvoří:
  - akcie, emitované společnostmi bez ohledu na jejich tržní kapitalizaci, majícími své sídlo v některé ze členských zemí Evropské unie, zahrnutými v indexech MSCI Europe nebo DJ Stoxx 600, které jsou vybrané pro svůj odhadový potenciál a/nebo
  - akciím podobné cenné papíry, jejichž podkladová aktiva jsou emitována společnostmi majícími své sídlo v některé ze členských zemí Evropské Unie, zahrnutými v indexech MSCI Europe nebo DJ Stoxx 600, které jsou vybrané pro svůj odhadový potenciál.


  Zanikající i přejímající podfond může investovat zbývající část svých aktiv do akcií nebo podobných cenných papírů, které netvoří předměty dlouhodobé strategie podfondu, dluhopisů, konvertibilních a opčních dluhopisů, nástrojů peněžního trhu nebo hotovosti.

   

  V důsledku této fůze došlo k výměně dosud držených podílových listů v poměru 1:1,423315. Poslední obchodní den zanikajícího fondu Parvest Europe Opportunities byla jeho cena stanovena na 94,11 EUR. Počáteční cena Parvest Europe Alpha pro tuto výměnu je 66,12 EUR.

   

  Fúze fondu Parvest Growth (Euro) s fondem Parvest Balanced (Euro)

  Zanikající a přejímající podfond, oba denominované v EUR, mají stejnou investiční strategii, tj. investují s cílem zvýšení hodnoty investovaných aktiv ve střednědobém horizontu, a to v jejich referenční měně.


  Podfond Parvest Growth (Euro) bude investovat do diversifikovaného portfolia, které tvoří akcie a akciím podobných cenné papíry všech zemí světa. Míra expozice na akciových trzích by měla přesahovat 50% aktiv podfondu. Dluhové cenné papíry s fixním nebo proměnlivým úrokem (dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu) nesmí představovat více než 50% aktiv tohoto podfondu.


  Podfond Parvest Balanced (Euro) bude investovat do diversifikovaného portfolia tvořeného minimálně z 40% a maximálně z 70% dluhovými cennými papíry s fixním nebo proměnlivým úrokem (dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu). Investice do akcií a akciím podobných cenných papírů, pocházejícími z kterékoliv země světa, musejí být realizovány tak, aby se expozice na akciových trzích pohybovala v rozmezí 30% a 60% aktiv podfondu.


  Jak u zanikajícího tak u přejímajícího podfondu může být zbývající část aktiv investována do hotovosti (maximálně 33%).

   

  V důsledku této fůze došlo k výměně dosud držených podílových listů v poměru 1:0,518038. Poslední obchodní den zanikajícího fondu Parvest Growth (Euro) byla jeho cena stanovena na 80,77 EUR. Počáteční cena Parvest Balanced (Euro) pro tuto výměnu je 155,91 EUR.

   

  Fúze fondu Parvest Scandinavian Bond s fondem Parvest European Bond

  Zanikající a přejímající podfond mají stejnou investiční strategii, tj. investují s cílem zvýšení hodnoty investovaných aktiv ve střednědobém horizontu.


  Podfond Parvest Scandinavian Bond, denominovaný v DKK, bude investovat především do dánských, švédských a norských domácích dluhopisů, jakož i euro-dluhopisů denominovaných v DKK, SEK a NOK a emitovaných dlužníky, jejichž cenné papíry mají v okamžiku nákupu rating „investment grade“, majícími své sídlo v některé ze skandinávských zemí.


  Podfond Parvest European Bond, denominovaný v EUR, bude investovat především do dluhopisů a euro-dluhopisů emitovaných společnostmi majícími své sídlo v evropských zemích, jejichž cenné papíry mají v okamžiku nákupu rating „investment grade“.


  Zanikající i přejímající podfond může investovat zbývající část svých aktiv do dluhopisů nebo euro-dluhopisů, které netvoří předmět dlouhodobé strategie podfondu, konvertibilních dluhopisů (maximálně 25%), akcií a jiných cenných papírů a podílových práv (maximálně 10%), nástrojů peněžního trhu (maximálně 33%) nebo hotovosti (maximálně 33%).