18. 1. 2017 - Conseq uzavřel další emisi korporátního dluhopisu

  Po GES Real následovala Moravská stavební - INVEST 

   

  18. 1. 2017 - Conseq uzavřel další emisi korporátního dluhopisu

  V roce 2016 obnovil Conseq Investment Management činnost v oblasti zprostředkování emisí korporátních dluhopisů. Poptávka emitentů po finančních prostředcích a požadavky klientů na fixní výnos do splatnosti nás dostala k jednacímu stolu s mnohými společnostmi z realitního odvětví. V období nulových úrokových sazeb je emise korporátního dluhopisu výhodná pro obě strany. Developer si skrze dluhopisy přijde k poměrně levným prostředkům, které nemusejí od začátku mít 100% účel a nemusí proti nim zastavovat pozemky a nemovitosti. Klient zase získá cenný papír, od kterého takzvaně ví, co čekat. Pokud emitent dostojí svým závazkům, dostane klient zpět jistinu i kupón, který je fixně stanoven na začátku investice a bývá na dnešní dobu velmi atraktivní.

  Od začátku roku 2016 bylo zřejmé, že budeme chtít vybrat spolehlivého emitenta, kterému zprostředkujeme administraci a management celé emise. V dnešní době není poptávka po dluhopisových emisích rozprostřená do všech sektorů. Díky levným penězům jich mají třeba banky nadbytek a také průmyslové podniky při rostoucí ekonomice dokáží pokrývat investice z vlastních zdrojů. Firmy, které naopak prostředky pro expanzi potřebují, jsou především z realitní, půjčkové a startup oblasti. Z těchto emitentů jsme si pro veřejné emise v roce 2016 vybrali dva z developerské oblasti, vzhledem k nejvyšší pravděpodobnosti splacení jejich dluhu a „nejhmatatelnějšímu“ způsobu podnikání. V realitní oblasti přetrvává převis poptávky, a proto je relativně snadnější odhadnout, jak se bude trh v dohledné době vyvíjet.

  První uzavřenou emisí byl diskontovaný dluhopis GES Real, realitní dceřiné společnosti skupiny, která vlastní TV Prima a Rádio Beat. 31. května došlo k prodeji dluhopisů ve jmenovité hodnotě 400 mil. CZK. Během necelých dvou měsíců se podařilo získat více než 500 investorů, kteří koupili dluhopisy se splatností v roce 2022 a výnosem do splatnosti 5 % p.a. Druhou společností, která dostala naší důvěru, byla Moravská stavební - INVEST, a. s. S pomocí společnosti C-Corporate Finance a. s. jsme podrobili emitenta finanční analýze a ujistili se, že jeho podnikání je dlouhodobě udržitelné. Poté následovalo schvalovací řízení prospektu u ČNB. Požadovaný objem emise byl 320 mil. CZK jmenovité hodnoty. Ta nakonec byla rozdělena do dvou částí. Prvních 279 mil. bylo upsáno již na konci listopadu 2016. Zbytek si investoři koupili v průběhu ledna 2017. Menší část emise byla nakoupena na knihu CIM, je tak výhodou, že se na posledních pár investorů dostane až do úplného vyprodání emise (odhadujeme nejpozději na konci března). Splatnost dluhopisu MSI bude na konci roku 2021 a výnos do splatnosti je 5,5 % p.a.

  Vzhledem k přetrvávajícímu období velmi nízkých sazeb nevylučujeme další emise i v letošním roce. Jejich výhodou je nižší počáteční investice a tím také možnost tyto emise diverzifikovat i pro menší klienty. Minimální objem je u MSI 20 000 CZK a u GES Real dokonce 10 000 CZK. Přesto, že nemáme povinnost dluhopisy od klienta odkoupit nazpět, obě emise pravidelně oceňujeme. Vzhledem k tomu, že se jedná o zerobondy, bude celkový zisk vyplacen klientům až při splatnosti dluhopisu. Tyto cenné papíry navíc najdete také v malé váze v portfoliích našich konzervativních fondů. Spektrum klientů, kterým tyto emise mohou přinést nadprůměrné zhodnocení, se tak počítá již na tisíce.


  Tomáš Kálal,
  privátní a institucionální klientela Conseq Investment Management