2. 01. 2013 - Oznámení o změně frekvence oceňování majetku fondu Conseq nemovitostních fondů

    "Conseq Funds investiční společnost, a.s., (dále jen „Společnost“) oznamuje, že v souladu s čl. 6.4, část I., statutu podílového fondu Conseq nemovitostních fondů (dále jen "Fond") dojde dne 7. 1. 2013 ke změně frekvence oceňování majetku fondu na 14 denní frekvenci oceňování.

     

    2. 01. 2013 - Oznámení o změně frekvence oceňování majetku fondu Conseq nemovitostních fondů Bezprostředně po otevření Fondu Společnost obdržela řadu žádostí o odkup podílových listů Fondu. Vzhledem k tomu, že v období od 14. prosince 2012 nebyly zaznamenány téměř žádné další žádosti o odkup podílových listů Fondu, Společnost rozhodla (po předchozí dohodě s Českou národní bankou) změnit frekvenci oceňování majetku Fondu v souladu s článkem 6.4, část I., statutu Fondu na 14 denní frekvenci oceňování. Předpokládáme, že investoři, kteří po otevření Fondu do dnešního dne nepožádali o odkup podílových listů, namísto likvidity preferují dále ve Fondu držet svou investici v delším časovém horizontu (případně až do konečné likvidace podkladových nemovitostních německých fondů). Pro tuto skupinu investorů by každodenní oceňování nebylo efektivní ani účelné.

    Další informace lze získat v souladu s čl. 12.6, části I., statutu Fondu na tel. č. 225 988 222 nebo na e-mailové adrese conseqsd@conseq.cz“