2. 12. 2011 - Informační povinnost Conseq eko-energetického OPF, Conseq IS - změna statutu

    QI investiční společnost, a.s., (dále jen "Společnost") oznamuje podílníkům fondu Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s., (dále jen "Fond"), že představenstvo Společnosti v souladu s částí I., čl. 12.1 statutu Fondu rozhodlo o změně tohoto statutu, a to s účinností od 15.12.2011.

     

    2. 12. 2011 - Informační povinnost Conseq eko-energetického OPF, Conseq IS - změna statutu

    Nové znění statutu Fondu naleznete v příloze. 


    Představenstvo QI investiční společnosti, a.s.