20. 11. 2012 - Otevření Conseq Nemovitostních Fondů

  Vážení,


  dovolujeme si Vás informovat, že dne 26. listopadu 2012 bude ukončeno pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“). Fond tedy bude opět otevřen pro zpětné odkupy podílových listů.

  20. 11. 2012 - Otevření Conseq Nemovitostních Fondů

  Otázky a odpovědi k otevření Conseq Nemovitostních Fondů:

  1. Proč byl Fond dříve uzavřen pro odkupování?
  Protože kvůli krizi na evropském nemovitostním trhu nebyly schopné podkladové fondy, do nichž Fond investoval, prodávat své nemovitosti a získávat tak potřebnou likviditu pro investory, kteří žádali o zpětný odkup podílových listů.

  2. Proč je přistoupeno k otevření fondu právě nyní?
  Protože bylo již definitivně rozhodnuto o likvidaci všech podkladových fondů a je tedy jasné, že se Fond nedočká možnosti standardního zpětného odkupu podílových listů podkladových fondů a je nutné hledat jiné řešení.

  3. Jakým způsobem nyní získá Fond prostředky na výplatu investorů, kteří se rozhodnou pro zpětný odkup svých podílových listů Fondu?
  Vzhledem k tomu, že podkladové fondy možnost standardního zpětného odkupu nenabízejí, je možný pouze postup prodeje podílových listů na sekundárním trhu, tedy na burze.

  4. Proč nebyla již dříve nabídnuta možnost zpětného odkupu, když bylo možné získat likviditu odprodejem podílových listů podkladových fondů na burze?
  Protože na burze jsou podílové listy obchodovány s diskontem cca 40% oproti čisté hodnotě aktiv vyhlašované samotnými podkladovými fondy (a tedy oproti ceně, kterou byly podílové listy doposud v portfoliu Fondu oceňovány). Tyto podmínky jsme považovali a stále považujeme za velmi nevýhodné, proto jsme čekali do posledního možného termínu, zda nebudou dva největší podkladové fondy otevřeny.

  5. Jak mám postupovat, pokud se rozhodnu podílové listy Fondu prodat?
  Pokyn k prodeji podílových listů Fondu lze podat na formuláři prostřednictvím Citibank Europe plc nebo LBBW Bank CZ a.s. V případě klientů NWD private asset management, a.s. lze pokyn k prodeji podat na formuláři prostřednictvím Conseq Investment Management, a.s., který je k dispozici na webových stránkách Společnosti.

  6. Musím nyní po otevření fondu zažádat o zpětný odkup podílových listů Fondu a realizovat onu 40% ztrátu hodnoty podílových listů?
  Nikoliv, je možné držet podílové listy Fondu i nadále a počkat na likvidační hodnoty podkladových fondů. Nicméně není zaručeno, že tyto likvidační hodnoty budou odpovídat dosavadnímu ocenění čisté hodnoty aktiv a také je potřeba vzít v úvahu, že termíny likvidace podkladových fondů jsou poměrně vzdálené, konkrétně:
  - Axa Immoselect a DEGI International - říjen 2014
  - KanAm Invest - prosinec 2016
  - CS Euroreal a SEB Immoinvest - březen 2017.
  Současně upozorňujeme na riziko, že v případě významného poklesu majetku Fondu (tj. pod 10.000.000,- Kč) Společnost požádá ČNB o povolení zrušit Fondu s likvidací a nebude tedy možné dále držet podílové listy Fondu s výhledem na likvidační hodnoty podkladových fondů – podrobněji k průběhu zrušení Fondu s likvidací viz následující otázka.

  7. Co se stane, když se většina podílníků rozhodne pro zpětný odkup a zůstane jen malá část investorů Fondu?
  Pokud majetek Fondu klesne pod hranici 10.000.000,- Kč, bude Fond zrušen a zbývající majetek Fondu bude prodán a současně budou vypořádány jeho pohledávky a závazky. Prodej zbývajícího majetku ve Fondu a vypořádání pohledávek a závazků proběhne v souladu se zákonem o kolektivním investování nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ČNB, které spouští zrušení Fondu s likvidací. Následně ve lhůtě 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku ve Fondu Společnost vyplatí podílníkům jejich podíly.
  Pokud by došlo k přípravě zrušení Fondu, byli by o tom podílníci informováni s dostatečným předstihem v souladu se Statutem Fondu.