20. 9. 2010 - Aktivace korunové třídy fondu BNPP L1 Convertible Bond World

  Společnost BNP Paribas Investment Partners uvedla na trh podílových fondů v České republice produktovou inovaci, lucemburský otevřený podílový fond investující do konvertibilních (směnitelných) dluhopisů s plným měnovým zajištěním do české koruny.

  20. 9. 2010 - Aktivace korunové třídy fondu BNPP L1 Convertible Bond World

  Směnitelné dluhopisy jsou třída aktiv, která kombinuje vlastnosti dluhopisových a akciových trhů. Jde o dluhopisy vydávané společnostmi s právem investorů na výměnu do akcií při splatnosti. Zatímco dluhopisová složka dává těmto dluhopisům ochranu před velkými trzními poklesy na akciových trzích, právo na výměnu jistiny za akcie přináší růstový potenciál akciových trhů. V dlouhodobém investičním horizontu konvertibilní dluhopisy přináší výkonnost na úrovni akciových trhů při nižší kolísavosti a tudíž při nižším riziku pro investory.

  Fond BNP Paribas L1 Convertible Bond World (ISIN LU0372936798) je prvním fondem skupiny BNP Paribas s třídou denominovanou do CZK a s plným měnovým zajištěním do české koruny. Zároveň jde o jediný korunový fond zaměřený výhradně na tuto třídu aktiv*. Fond nabízí portfolio typicky okolo 150 titulů s širokou diverzifikací jak geografickou, tak sektorovou. Fond má historii od roku 2004 a aktuálně spravuje € 1,2 miliardy. Nová třída fondu tak nabízí jedinečnou kombinaci vysoce diverzifikovaného portfolia konvertibilních dluhopisů, avšak s plným měnovým zajištěním vůči fluktuaci české koruny.

  Aktuálně ratingová agentura MorningStar přiřkla fondu BNP Paribas L1 Convertible Bond World hodnocení dvou hvězdiček. **

  BNP Paribas Investment Partners je vůdčím správcem v oblasti fondů konvertibilních dluhopisů, aktuálně se specializovaný tým stará o klientské prostředky v objemu přesahujícím 87 miliard korun (€ 3,5 miliardy). Tým je součástí společnosti BNP Paribas Investment Partners, která celkově spravuje majetek v objemu 535 miliard EUR.

  * - podle informací BNPP IP ke dni 6.10.2010
  ** - platí pro třídu Classic v EUR. k 31.8.2010


  Více informací o fondu BNPP L1 Convertible Bond World naleznete v příloze.