21. 10. 2019 - Startupy a scaleupy se perou o místo na výsluní

  Středoevropským technologickým firmám často zbývá malý krůček k tomu, aby se přehouply do zisku. Přestože dynamika jejich růstu je ohromná, tradiční banky jim prostředky nepůjčují. Otevírá se tak příležitost pro investory do Venture Debt fondů, protože výnosy v tomto odvětví mohou pokořit i 10 % ročně.

  21. 10. 2019 - Startupy a scaleupy se perou o místo na výsluní

  V listopadu oslavíme již 30 let v demokratickém režimu. I když to byla cesta strastiplná, naše země se díky ní stále více přibližuje západní Evropě. Nejinak tomu je i v okolních zemích. Volný trh a rychlý přístup k informacím všeho druhu připravil skvělé podhoubí pro chytré hlavy a nově vznikající společnosti. Boom zde v posledních letech zaznamenaly především startupy. Chytré, technologické a rychle se rozvíjející společnosti. V globálním měřítku přitom nejde o nic nového, o jejich rozmach se postarali pánové ze Silicon Valley již v devadesátých letech minulého století. Ale to českým šikovným ručičkám nedalo a do této oblasti podnikání se také vrhly ve velkém.

  Reklamní prostor v celostátních médiích začínají plnit právě startupy na úkor tradičních zkostnatělých firem. Paradoxně je často znají v zahraničí mnohem dříve než my v republice. A to i přesto, že za nimi stojí čeští lidé. Rohlík, Kiwi, Twisto, ti všichni už na nás vyskakují ze všech stran. Tempo růstu tržeb, které úspěšné startupy mají, jim můžeme jen tiše závidět. "Thing big", přesně tohle je filosofie jejich podnikání. Přesto, že často meziročně zdvojnásobují svou výkonnost na úrovni tržeb, potřebují dále růst i z externích zdrojů a tam naráží na omezenou nabídku.

  Úspěšné startupy, které si prošly skrz financování od zakladatelů (tam jde většinou o menší částky), business angels (to už jsou zajímavější sumy) až po vstupy strategických investorů, už zpravidla nechtějí nabízet další akcie. Zajímavější venture kapitál by totiž s sebou přinesl i neúměrné naředění podílu těch, co firmu postavili na nohy. Zakladatel v tomto případě řeší veliké dilema, protože zisk z jeho prvotního nápadu se mu rozpadá pod rukama. Proto se urputně pídí po dalších možnostech financování a především těch, za které by nemusel prodávat akcie své firmy. Běhá za fyzickými osobami a chce po nich půjčky. To je dost zdlouhavý proces vzhledem k objemu kapitálu, který potřebuje. Obchází obchodníky a právníky se záměrem emitovat dluhopisy. To už je ale dražší financování, které navíc naráží na mnoho regulatorních povinností a hlavně na problém dané dluhopisy prodat nějakým investorům. No a nakonec obchází tradiční banky, kde tuší, že dveře jsou pro něj pravděpodobně předem zavřené. Obzvláště díky tomu, že silným růstem minimalizuje zisk, nebo je spíše od svého vzniku stále ztrátový. Taková fáze, kdy se firma dostává do zisku a stále dynamicky roste, se v angličtině nazývá Scaleup.

  Na západě se ale problém scaleupů podařilo překlenout všem úspěšným a známým firmám jako Netflix, airbnb, Uber, Spotify. A nyní jsou z nich vyspělé miliardové firmy. Ptáte se, čím toho dosáhly? Venture dluhem! Je to forma půjčky, která s sebou nese i bonus za zhodnocení společnosti, ale nedává věřitelům obvykle nárok na akciový vstup do firmy. Na druhou stranu je věřitel v luxusní pozici, protože není podřízený bankovnímu financování a akcionáři ho musejí uspokojit dříve než sebe.

  Věřitel ale musí být dostatečně flexibilní a rychlý. Proto je to většinou ideální příležitost pro fondy. Jenomže poptávka je veliká a žádný obdobný fond ještě ve střední Evropě na tomto poli neoperoval. To změnil až Conseq Venture Debt, který chce tímto způsobem půjčovat až dvaceti firmám zároveň. Parametry půjčky jsou poměrně jednoduché, mívá krátkou splatnost od roku do tří let, nese fixní výnos přesahující 10 % a zároveň podíl na zhodnocení dané společnosti. Tento podíl, neboli equity kicker, je bonusové zhodnocení dané půjčky, které se vypočítá na základě toho, jak vzrostou akcie firmy při splatnosti půjčky. A právě tento equity kicker je na půjčce to atraktivní. Pokud dobře vybíráte, může dodatečné zhodnocení zdvojnásobit fixní úrok.

  Na celém procesu výběru a spravování takových půjček je důležitá rychlost a průběžné vyhodnocování výsledků scaleupu. Zpravidla jednou měsíčně dochází k revidování business plánu. Nejde o společnosti bez historie, poměrně snadno tak lze zjistit, jestli dynamika růstu pokračuje, nebo firma začíná škobrtat. Při horším scénáři by se totiž aktivovala předčasná splatnost půjček.

  Doufáme, že Conseq Venture Debt dokáže pokrýt aktuální poptávku firem, které už brzy nebudou startupy, ale stabilní ziskové firmy. Tím také podpoří dynamické firmy, dobré nápady a vůbec podnikání na středoevropských trzích. Scaleupy budou díky Venture Debt rychle expandovat do zahraničí a o českých šikovných ručičkách budeme slyšet stále více.


  Tomáš Kálal
  Senior Relationship Manager Conseq Investment Management, a.s.