21. 4. 2010 - Nový produkt: Citi Bond 2015/05

  Dovolte, abychom Vás informovali o zavedení nového produktu, který rozšíří nabídku investičních příležitostí naší společnosti. Jedná se o dluhopis s pevným výnosem 3,8% ročně emitovaný společností Citigroup Inc. 

  21. 4. 2010 - Nový produkt: Citi Bond 2015/05

  Citi Bond 2015/05 je dluhopisem s nulovým kuponem, u něhož klient realizuje výnos rozdílem mezi diskontovanou cenou nákupu (emisní cena) a nominální hodnotou splatnou k datu splatnosti.

  Produkt je vhodný pro investora, který na investičním horizontu 5 let hledá fixní zhodnocení investovaných prostředků. Jedná se o alternativu k dlouhodobým termínovaným vkladům nebo spořícím účtům. Dále pak ke klasickým dluhopisovým fondům, ale na rozdíl od nich tento dluhopis nabízí pevně zafixovaný výnos.


  Navíc se jedná o jedinečnou příležitost, jak konzervativně uložit své peněžní prostředky. Lze očekávat, že banky budou u termínovaných vkladů své úrokové sazby spíše snižovat, a to vzhledem k současnému nízkému nastavení úrokové sazby České národní banky, která je nyní pouze 1 %.


  Citigroup Inc. patří mezi největší finanční společnosti na světě, jejím akcionářem je americká vláda a pyšní se ratingovým oceněním A od S&P, což je investiční (nespekulativní) stupeň. 

   

  Krátké shrnutí výhod, které Citi Bond 2015/05 přináší:

   

   • Nadstandardní výnos 3,8 % p.a. (3,3 – 3,5 % po odečtení standradního vstupního poplatku dle sazebníku smlouvy Classic Invest). 
   • Fixace výnosu na horizontu 5 let. 
   • Likvidita prostředků – možnost prodeje i před splatností, a to bez jakéhokoliv výstupního poplatku. 
   • Nízká počáteční investice – nominální hodnota 1 dluhopisu je 30.000,- Kč.

   

   

  Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo zde.