22. 1. 2013 - Oznámení o ukončení počátečního období vydávání a odkupování podílových listů fondu Conseq korporátních dluhopisů za 1 Kč

    Conseq Funds investiční společnost, a.s., (dále jen „Společnost“) oznamuje, že v souladu s čl. 1.4 části II. statutu podílového fondu Conseq korporátních dluhopisů (dále jen "Fond") lze vydávat a odkupovat podílové listy Fondu po dobu nejdéle 3 měsíců ode dne, kdy Společnost zahájila vydávání podílových listů Fondu, za částku ve výši 1 Kč za jeden podílový list. Představenstvo v souladu se statutem Fondu rozhodlo o ukončení vydávání a odkupování podílových listů za 1 Kč za jeden podílový list. Poslední rozhodný den, kdy budou moci být naposledy podány žádosti o vydání resp. odkoupení podílových listů Fondu za částku 1 Kč je 28.1.2013.
    Od 29.1.2013 bude Společnost v souladu s čl. 1.5, resp. 1.12 části II. statutu Fondu vydávat, resp. odkupovat podílové listy Fondu za částku, která se rovná aktuální hodnotě podílového listu příslušné třídy Fondu vyhlášené k rozhodnému dni.“

    22. 1. 2013 - Oznámení o ukončení počátečního období vydávání a odkupování podílových listů fondu Conseq korporátních dluhopisů za 1 Kč