22. 8. 2012 - Dluhopisové fondy předvedly excelentní růst, nyní trochu zvolní

  Dluhopisové fondy jsou zatím v letošním roce díky příznivému tržnímu vývoji velice úspěšné. V některých případech přinesly zhodnocení 15 i více procent, což je za normálních okolností nadprůměrný výsledek i na akciový trh. Excelentní období mají za sebou jak české státní dluhopisy, tak i například jejich maďarské, polské a turecké protějšky.

  22. 8. 2012 - Dluhopisové fondy předvedly excelentní růst, nyní trochu zvolní Výrazný cenový růst z uplynulých měsíců totiž stlačil požadované výnosy do splatnosti českých státních dluhopisů na rekordně nízké úrovně - dvouletý dluhopis k 0,7 %, desetiletý pak na hladinu 2,2 %. Stejně tak se na rekordně nízké úrovni 0,5 % nachází i klíčová měnověpolitická sazba ČNB (čtrnáctidenní repo sazba) a na trhu v současnosti panuje silné přesvědčení, že bankovní rada ČNB v nejbližší době přistoupí k dalšímu snížení, potenciálně až na nulovou úroveň. Pokud by se tato očekávání naplnila, ceny dluhopisů, zejména kratších splatností, by získaly v kratším horizontu dodatečnou podporu. V delším výhledu (konec roku 2012, průběh roku 2013) však již současné výnosové úrovně českých státních dluhopisů vnímáme jako výrazně podprůměrné a očekáváme jejich postupný růst, v první fázi pak zejména v segmentu dluhopisů delších splatností. Jedním z určujících faktorů by měl být obdobný vývoj na hlavních světových obligačních trzích v čele s německými a americkými vládními dluhopisy pod vlivem vyššího globálního hospodářského růstu v 2. polovině roku. Důležitým domácím faktorem bude plnění střednědobého plánu fiskální konsolidace, v prvním kroku pak výsledek letošního státního rozpočtu. Investoři věří v dosažení vládního plánu schodku státních financí ve výši 3,2 % HDP, což však ve světle horšího ekonomického vývoje v prvním pololetí může být poměrně tvrdý oříšek.
  Podstatně lepší výkonnosti než ty státní by měly dosáhnout vybrané firemní dluhopisy. Kreditní marže dluhopisů korporátních a finančních emitentů se nadále udržují na historicky nadprůměrných úrovních, které podle našeho názoru neodpovídají solidním firemním fundamentům. Současné výnosy firemních dluhopisů jsou atraktivní také ve světle rekordně nízkých výnosových úrovní státních benchmarků vnímaných jako bezrizikové (USA, jádro EMU) a měly by v dalších měsících klesat. Nestátní dluhopisy by tak měly dosáhnout atraktivního zhodnocení vysoko nad jejich státními protějšky.


  Ondřej Matuška
  portfolio manažer
  Conseq Investment Management, a. s