23. 1. 2015 - Conseq úspěšně završil fúzi svých penzijních společností

  Dovolujeme si vás informovat, že ke dni 22. ledna 2015 došlo ke sloučení společnosti Conseq penzijní společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 11000, IČ 291 45 813, jako zanikající společnosti, se společností Conseq důchodová penzijní společnost, a.s., se sídlem Praha 1 - Staré Město, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ 279 16 430, jako nástupnickou společností.

   

  23. 1. 2015 - Conseq úspěšně završil fúzi svých penzijních společností

  Ke sloučení udělila v souladu s § 64 zákona o doplňkovém penzijním spoření předchozí povolení Česká národní banka svým rozhodnutím ze dne 24.11.2014, č.j. 2014/063434/CNB/570. Dnem sloučení zanikající společnost zanikla, její jmění přešlo na nástupnickou společnost a do jejího právního postavení vstoupila nástupnická společnost jako univerzální právní nástupce zanikající společnosti. Rozhodným dnem fúze, od kterého se jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti, je 1. leden 2015.

  V návaznosti na tento krok je připravováno přejmenování (změna obchodní firmy) nástupnické společnosti na Conseq penzijní společnost, a.s.

  Nově tedy budou penzijní fondy (transformovaný fond i účastnické fondy) a programy penzijního spoření nabízeny pouze prostřednictvím nástupnické Conseq penzijní společnosti, a.s. Klienti nás mohou kontaktovat každý všední den od 9 do 18 hodin na telefonní lince: 225 988 225.