23. 10. 2007 - Napsali o nás

    Časopis FOND SHOP ve svém 21. čísle představil portrét našeho fondu Conseq Invest dluhopisy Nové Evropy.

    23. 10. 2007 - Napsali o nás Tento nejmladší fond z rodiny Conseq Invest, který je zastoupen v portfoliích prodktů Active Invest a Horizont Invest, investuje převážně do státních dluhopisů zemí střední a východní Evropy. Jeho investiční strategie je vymezena přístupem "shora dolů" (top-down), přičemž převážná většina portfolia je tvořena dluhopisy denominovanými v PLN, HUF a TRY. Fond nemá stanoven žádný oficiální závazný benchmark, což umožňuje portfoliomanažerům pružně reagovat při poklesech trhu a dosahovat v takovémto období konkurenční  nadvýkonnosti.

    Autor článku, pan Aleš Vocílka, označuje fond Conseq Invest dluhopisy Nové Evropy při srovnání s vybranou nejsilnější konkurencí jako nejvýkonnější a jeho zařazení do dluhopisového portfolia vřele doporučuje.