23. 4. 2015 - Oznámení o sloučení účastnických fondů

    Conseq penzijní společnost, a.s., oznamuje, že ke dni 1.5.2015 dojde ke sloučení účastnického fondu Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a. s., který sloučením zanikne, s přejímajícím účastnickým fondem Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a. s.

     

    23. 4. 2015 - Oznámení o sloučení účastnických fondů

    Majetek obsažený v zanikajícím účastnickém fondu se uvedeným dnem stává součástí majetku přejímajícího účastnického fondu a účastníci zanikajícího účastnického fondu se stávají účastníky přejímajícího účastnického fondu.

    Povolení ke sloučení účastnických fondů udělila Česká národní banka rozhodnutím ze dne 20.4.2015, č.j. 2015/038558/CNB/570, které nabylo právní moci dne 23.4.2015. Rozhodnutí České národní banky a statut přejímajícího účastnického fondu jsou uveřejněny na odkazech níže.