24. 2. 2017 - Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Conseq Invest plc

  Představenstvo společnosti Conseq Invest plc (otevřeného investičního fondu s proměnným základním kapitálem, zapsané v obchodním rejstříku Irské republiky jako akciová společnost pod registračním číslem 329465, se sídlem 5 Georges Dock, IFSC, Dublin 1, Irská republika) svolává MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 20. 3. 2017 v 10:30 hod. v sídle společnosti.


  24. 2. 2017 - Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Conseq Invest plc

  Program jednání:
  1) změna stanov a zakladatelské smlouvy společnosti
  2) změna prospektu (statutu společnosti) a dodatků k prospektu
  3) změna názvu podfondu Conseq Invest Equity Fund

  Podrobnosti o změnách výše uvedených dokumentů naleznete v příloze.

  Představenstvo Conseq Invest plc