24. 5. 2011 - BNP Paribas L1 Absolute Return Growth byl zvolen fondem měsíce

    Portál InvestičníWeb.cz ocenil titulem Fond Měsíce května 2011 fond BNP Paribas L1 Absolute Return Growth.

     

    24. 5. 2011 - BNP Paribas L1 Absolute Return Growth byl zvolen fondem měsíce

    Odborné redakční ocenění vychází z důkladné analýzy řady parametrů, v České republice dostupných podílových fondů a neomezuje se čistě na historickou výkonnost. Klíčová je role samotného portofliomanažera, nákladová náročnost fondu pro drobné investory nebo například způsob jak fond reaguje na kolísavost trhů a jakým způsobem diverzifikuje majetek svých podílníků.

    Ocenění je udělováno měsíčně a provází ho profilový rozhovor s hlavním portfoliomanažerem fondu. Tento rozhovor naleznete zde.