24. 6. 2018 - Penzijní spoření? Otázka nestojí zda, ale kdy a jak

  Není tajemstvím, že státní důchodový systém v České republice, tzv. I. pilíř, dlouhodobě volá po reformě. Současná ekonomicky aktivní generace odvádí nemalou část platu na sociální pojištění s představou, že se o ni stát ve stáří prostřednictvím důchodu postará. Skutečnost je ale bohužel jiná. Odvedené finance ze sociálního pojištění stát obratem přerozděluje a vyplácí současným penzistům.

  24. 6. 2018 - Penzijní spoření? Otázka nestojí zda, ale kdy a jak

  Už teď se Česká republika potýká s nedostatkem prostředků k zajištění dosavadních důchodů – na sociálním pojištění se vybírá méně, než kolik se rozděluje na důchodech. Důchody tak jsou financovány i z jiných příjmů než jen ze sociálního pojištění. Zásadní roli hraje demografický vývoj. Dlouhodobě nízká porodnost a zároveň nárůst počtu penzistů a rostoucí průměrná délka dožití, má za následek znatelné stárnutí populace. Stát bude důchody vyplácet i v budoucnu, nicméně bez radikálního zvýšení odvodů nebo zvýšení věku odchodu do důchodu to rozhodně nebude v takové výši jako doposud. Zvyšující se poměr počtu důchodců na jednoho pracujícího člověka zcela jistě dále povede ke snížení penze na jednotlivce, a to podle současných odhadů v průměru až k hranici 30 % průměrného platu. Jen pro představu, průměrný důchod nyní mírně překračuje deset tisíc korun. Nutno také podotknout, že věk odchodu do starobního důchodu s největší pravděpodobností bude muset pokořit hranici 65 let.

  Dá se říct, že nárok na zajištění penze máte, nicméně dostávat starobní důchod budete jen v případě, že ho bude z čeho vyplácet, a už nyní je zřejmé, že jeho budoucí výše nepokryje ani náklady na základní životní potřeby, jakými je bydlení, strava atd. Češi si to ale zdá se stále příliš nepřipouštějí. Celých 80 % lidí si sice myslí, že s důchodem vyžije jen částečně nebo vůbec, přes 40 % oslovených si přesto na stáří nespoří. Skoro polovina z těch, co si nespoří, plánuje začít spořit až ve 40 letech a později. (průzkum STEM/MARK 2017)


  Budoucnost ve vlastních rukou


  Pokud byste se rádi dočkali důstojného stáří namísto chudoby, nespoléhejte se na stát a jděte naproti své lepší budoucnosti. Není na místě zvažovat, jestli se na penzi připojistit, ale jak začít a kolik spořit.

  Na stáří byste si měli začít spořit ideálně hned od první výplaty, kdy je to s ohledem na náhlé zvýšení životní úrovně nejméně citelné. Nicméně pokud jste toto téma doposud odkládali, nezoufejte. Nikdy není pozdě začít, a to ani v případě, že Vám již penze zvolna klepe na dveře. O naspořené peníze účastník nepřijde ani v případě úmrtí před odchodem do důchodu - může ve smlouvě přímo určit osobu, které v případě jeho úmrtí naspořené prostředky připadnou. Nestávají se tak součástí standardního dědického řízení, ale jsou vyplaceny přímo této určené osobě, což bývá nezřídka také mnohem rychlejší.
  Na důchod se vyplatí spořit v každém věku, liší se pouze vhodná strategie

  (několik modelových ukázek spoření společnosti Conseq)


  20 - 30 let

  Gratulujeme, pokud si nyní začnete spořit, čeká vás finančně zajištěná penze. Investujte ideálně do třetího pilíře a dynamičtější varianty spoření.
  Při spoření pouhých 500 Kč měsíčně si v dynamické variantě můžete k důchodu od státu přilepšit částkou až cca 9 000 Kč (počítáno s čerpáním renty po dobu 20 let).


  30 - 40 let

  S rostoucím věkem rostou i výdaje (rodina, bydlení apod.) a do důchodu stále chybí ještě dlouhá doba, přesto byste do nezbytných výdajů neměli zapomenout zahrnout spoření na důchod. I zde je ideální zvolit třetí pilíř s dynamickým investováním, ve kterém vám dlouhodobé výnosy pokryjí občasné poklesy.
  Při spoření 800 Kč měsíčně se můžete těšit na cca 6 650 Kč měsíčně při zvolení dynamické strategie (opět je počítáno s čerpáním renty po dobu 20 let). V případě spoření 1 500 Kč měsíčně vám pravidelná renta nejen vyroste na 11 600 Kč, ale navíc si můžete snížit daňový základ o 6 000 Kč.


  40 - 50 let

  Rodina, děti, případně již vnoučata, ale i potřeba investovat do volného času, vás stojí stále mnoho peněz. Pokud vám do důchodu zbývá stále více než 20 let, stále ještě se vyplatí investovat dynamicky.
  Při dynamickém spoření 1 500 Kč měsíčně se vaše renta bude pohybovat okolo 4 460 Kč, navíc se sníženým daňovým základem 6 000 Kč. Při spoření 2 000 Kč měsíčně nejen, že renta bude vyšší, cca 5 750 Kč, ale snížení daňového základu je již 12 000 Kč. I zde je počítáno s vyplácením renty po dobu 20 let.


  50 a více let

  Pokud jste dosud neřešili výši důchodových příjmů, je opravdu nejvyšší čas. Pokud máte nějaké úspory, hledejte způsoby jejich zhodnocení, ale bez zbytečného rizika. Pokud jsou vaše úspory mizivé, měli byste rychle začít spořit. Myslete na svůj komfort v penzi. Máte uzavřené penzijní spoření podle starých podmínek? Pokračujte. Váš investiční horizont již není tak dlouhý a měl byste volit spíše konzervativnější formu spoření. Rozdíl ve zhodnocení mezi transformovaným a konzervativním účastnickým fondem je na plánovaném horizontu tak malý, že se vám vyplatí užívat roční garanci a případně možnost výsluhové penze u transformovaných fondů. Pokud se i přesto rozhodnete přejít do doplňkového spoření, volte spíše vyváženou až konzervativní variantu spoření.
  Pokud máte naspořeno alespoň 120 000 Kč a do důchodu Vám zbývá méně než 10 let, při spoření 1 500 Kč měsíčně tak dostanete k důchodu ještě cca 2 000 Kč a opět si můžete snížit daňový základ o 6 000 Kč. Při spoření 3 000 Kč měsíčně budete dostávat cca 3 100 a daňový základ si můžete snížit o 24 000 Kč.


  Richard Siuda,

  ředitel prodeje, Conseq penzijní společnost