24. 8. 2007 - Napsali o nás

  Časopis FOND SHOP, nezávislý čtrnáctideník zaměřený na investování do podílových fondů, publikoval ve svém šestnáctém čísle dva zajímavé články. První z nich představuje portrét fondu PARVEST Europe Opportunities, který patří do rozsáhlého seznamu fondů v naší nabídce. Druhý článek přináší rozhovor se světoznámým investičním guru a ředitelem společnosti Templeton Asset Management MARKEM MOBIEM, který patří mezi desítku nejlepších portfoliomanažerů světa.

  Fond PARVEST Europe Opportunities patří mezi fondy regionálně zaměřené na Evropu, resp. vyspělé evropské země. Největší podíl portfolia je složen z akcií společností se sídlem ve Velké Británii, Francii, Německu a Švýcarsku. Správcem tohoto fondu je externí společnost Massachusetts Financial Services, která se zabývá správou fondů již od roku 1924. PARVEST Europe Opportunities nemá vyhraněný investiční styl týkající se výběru růstové či hodnotové strategie, stejně tak není vyhraněn, co do velikosti kapitalizace vybíraných společností. Cílem fondu je vytváření nadvýkonnosti oproti benchmarku (index MSCI Europe), a to výběrem jednotlivých akcií (stock picking). S touto investiční politikou patří ve skupině fondů regionálně zaměřených na evropský region distribuovaných v ČR do první čtvrtiny nejvýkonnějších.

   

  Mark Mobius patří mezi světově uznávané autority v oblasti investování na rozvíjejících se trzích, jejichž problematika tvořila stěžejní část přednášky konané v pražském Kongresovém centru. Pan Mobius zdůraznil, že za nadprůměrným zhodnocením akcií na rozvíjejících se trzích stojí především lepší ekonomická výkonnost daných ekonomik ve srovnání s vyspělými zeměmi, stabilizace inflace, zvýšení množství držených devizových rezerv a v neposlední řadě i silný vliv fúzí a akvizic. Negativní stránky těchto trhů spatřuje především v nižší efektivitě vymáhání povinností vůči společnostem obchodovaným na burzách, v podezřelých transferech aktiv nebo umělých bankrotech. Na otázku, zda budou rozvíjející se trhy v budoucnu stále růst podstatně rychleji tak, jak tomu bylo v posledních čtyřech letech, odpověděl takto: "Ano. Rozvíjející se země mají rychlejší hospodářský růst, a proto i jejich akciové trhy porostou rychleji. Avšak v tomto trendu se budou vyskytovat korekce. Musíte vzít v úvahu, že po mnoho let tu byl býčí trh. Protože jsme v minulém roce měli jen jednu korekci, kdy došlo k 20% propadu, počítáme s tím, že nastanou ještě další. Krátkodobě lze tedy očekávat korekce, ale dlouhodobý trend je pro rozvíjející se trhy rozhodně příznivý."

  Mark Mobius je portfoliomanažerem několika fondů, které máme zařazeny do naší nabídky. Objem aktiv, které má ve správě přesahuje
  35 mld. USD. Jedná se o tyto fondy: