25. 2. 2015 - Oznámení o přeměně zaknihovaných akcií Conseq penzijní společnosti, a.s., na (listinné) akcie

    Společnost Conseq penzijní společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27916430, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12020 (dále jen „Společnost“)

     

    25. 2. 2015 - Oznámení o přeměně zaknihovaných akcií Conseq penzijní společnosti, a.s., na (listinné) akcie

    oznamuje v souladu s § 536 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), že jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti její valné hromady rozhodl dne 29.1.2015 o přeměně všech 300 kusů kmenových zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 170.000,- Kč každá na (listinné) akcie a že evidence těchto zaknihovaných akcií vedená centrálním depozitářem byla zrušena dne 23.2.2015, a

    vyzývá v souladu s § 542 odst. 1 občanského zákoníku vlastníka či vlastníky akcií k jejich převzetí ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění této výzvy.