25. 4. 2017 - Středoevropské akciové trhy mají solidní růstový potenciál

  Středoevropské akcie se letos nacházejí ve vynikající kondici. Od začátku roku si měřeno indexem CECEEUR připsaly téměř raketový 12% růst, což jim může globální akciový index MSCI World se ziskem 5 % jenom tiše závidět. Domníváme se, že by náš region na této pozitivní vlně mohl pokračovat i v následujících měsících a kvartálech, a to z několika důvodů.

  25. 4. 2017 - Středoevropské akciové trhy mají solidní růstový potenciál

  Prvním z nich je výborná makroekonomická situace lokálních ekonomik. V posledních třech letech ekonomiky Česka, Polska, Maďarska a Rumunska velice slušně rostou, přičemž ekonomové očekávají, že dynamika HDP kolem 3 % by měla pokračovat také v letošním a příštím roce. Nacházíme se v pozdní fázi aktuálního hospodářského cyklu, která bude ještě nějakou dobu pokračovat, přičemž riziko hospodářské recese je v tuto chvíli stále velice malé. Inflační vývoj byl v uplynulých letech charakterizován silnými deflačními tendencemi. Ty jsou již podle všeho za námi, když by se v našem regionu měla inflace v nejbližších dvou letech pohybovat poblíž 2 %, tedy velice blízko inflačního cíle centrálních bank.

  Velice příznivě se v posledních letech vyvíjí rovněž nezaměstnanost, která se nyní pohybuje na historických minimech s tím, jak hospodářská expanze naráží na své limity z nabídkové strany ekonomiky. Příznivý průběh mají také rozpočtové bilance - český státní rozpočet skončil v loňském roce dokonce v mírném přebytku, další regionální ekonomiky operují s deficitem státního rozpočtu do 3 %. Vládní finance jsou tak v ekonomikách našeho regionu relativně zdravé, což je pro mezinárodní investory velice důležitý faktor. Pro tyto malé otevřené ekonomiky je v neposlední řadě velice důležitým kritériem také stav ekonomické bilance se zahraničím měřené vývojem běžného účtu platební bilance. Zde je vývoj rovněž poměrně příznivý, český běžný účet se pohybuje v mírném přebytku, maďarský běžný účet dokonce vykazuje přebytek ve výši 3 % HDP, zatímco běžný účet Polska a Rumunska se pohybuje v mírném deficitu do 3 %. Ekonomiky střední Evropy se tak nacházejí v situaci poměrně vzácné celkové ekonomické rovnováhy, která by měla ještě minimálně rok až dva pokračovat.

  Druhým důvodem pro solidní růstový potenciál středoevropských akcií je očekávání pokračují konvergence regionálních ekonomik k západní Evropě, resp. eurozóně. Ekonomická konvergence po vstupu regionálních ekonomik do Evropské unie sice již slušně pokročila, přesto ukazatel HDP na hlavu pro následující roky naznačuje výrazný potenciál pokračování tohoto trendu. V případě Česka totiž činí HDP na hlavu přibližně pouze 50 % průměrné hladiny v eurozóně, zatímco v případě Polska a Maďarska je to ještě o 10 procentních bodů méně. Pro následující roky ekonomové očekávají velice slušný růst lokálních ekonomik a to o jeden až dva procentní body výše než v případě eurozóny. HDP na hlavu se tak bude i nadále pozvolným tempem přibližovat k úrovni našich západních sousedů. Cesta to samozřejmě bude ještě velice dlouhá, nicméně pro vývoj akciových trhů je podstatná dynamika, resp. trend, a ten jednoznačně hovoří ve prospěch relativně vyšší dynamiky růstu zisků regionálních kótovaných společností.

  Třetím důvodem pozitivního výhledu na středoevropský region je fakt, že místní akcie v uplynulých letech za globálními akciovými indexy, např. MSCI World, velmi výrazně zaostávaly. V letech 2013 až 2015 to bylo tak markantní, že by se mohlo zdát, že v této periodě globální investoři dávali od našeho regionu zcela ruce pryč. V roce 2016 už byla výkonnost srovnatelná, letos jsou již středoevropské akcie měřeno indexem CECEEUR na vítězné vlně. Domníváme se, že tento efekt střednědobého dohánění výkonnosti bude ještě minimálně několik kvartálů pokračovat.

  Jako čtvrtý důvod našeho pozitivního výhledu spatřujeme příznivé valuace, resp. ocenění středoevropských akciových trhů ve srovnání s globálními trhy. Poměrový ukazatel ceny vůči ziskům P/E regionálního indexu CECEEUR se momentálně pohybuje kolem úrovně 11,7, což je oproti globálnímu indexu MSCI World s úrovní 16,9 výrazně méně. Stejné je to u dalších ukazatelů: cena vůči účetní hodnotě vlastního kapitálu 1,3 versus 2,3 a cena vůči cash flow 6,8 versus 10,0. Středoevropské akcie rovněž nabízejí vyšší dividendový výnos ve vyšši 3,2 % oproti 2,6 % u globálního indexu. Relativní srovnání valuačních ukazatelů tak jednoznačně vychází ve prospěch středoevropských trhů. Pokud bychom regionální valuační ukazatele porovnali s jejich dlouhodobými průměry, spaní můžeme mít rovněž poměrně klidné. Žádné viditelné nadhodnocení tady rozhodně nepozorujeme.

  Mozaika faktorů podporující náš pozitivní výhled na středoevropské akciové trhy tak vypadá poměrně jednoznačně. Výborná makroekonomická situace ekonomik našeho regionu, očekávání jejich pokračující konvergence k západní Evropě, zaostávání výkonnosti v posledních letech za globálními akciovými indexy a v neposlední řadě příznivé valuace jsou dle našeho názoru klíčové důvody, které by měly ve střednědobém horizontu výrazně podpořit solidní dynamiku regionálních akciových trhů. Dílčí korekce ovšem vyloučit nelze, neboť samozřejmě platí, že v krátkodobém horizontu je výkonnost regionálních burz ovlivňována globálním vývojem. Větší korekce bychom ovšem v této chvíli spíše považovali za příležitost k dodatečnému nákupu.

  Mimochodem, největší růstový potenciál nyní vidíme např. u titulů, jako je slovinský výrobce bílé techniky Gorenje, mediální společnost CETV, petrochemická skupina Unipetrol či rakouská realitní společnost UBM.

   

  Michal Stupavský

  Investiční specialista Conseq Investment Management, a. s.