25. 5. 2010 - Oznámení o zahájení prodeje podílových fondů HSBC Global Investment Funds

  Společnost Conseq Investment Managment, a.s., rozšiřuje svou produktovou nabídku a zařazuje do ní otevřené podílové fondy další investiční společnosti, a to globální bankovní skupiny HSBC.

   

  25. 5. 2010 - Oznámení o zahájení prodeje podílových fondů HSBC Global Investment Funds

  V souladu s naší strategií otevřené produktové architektury i nadále rozšiřujeme spektrum různorodých investičních příležitostí, do nichž naši klienti investovat v rámci jednotné jednoduché administrace, tedy prostřednictvím rámcové komisionářské smlouvy (Classic Invest).

  Veškeré postupy administrace, tedy formuláře, čísla účtů pro zasílání peněžních prostředků, vstupní poplatky, výše minimálních investic pro jednorázové i pravidelné investice nebo třeba zasílání výpisů zůstává naprosto stejné jako pro všechny ostatní fondy, které máme v současné době v naší nabídce.

  V nejbližších dnech bude seznam fondů HSBC vč. základních informací, aktuálních i historických cen a výkonností k dispozici na našich internetových stránkách (tyto informace jsou samozřejmě stále dostupné také na internetových stránkách www.hsbc.cz). Na charakteristikách jednotlivých fondů (investiční politice, investičním manažerovi či manažerských poplatcích) se samozřejmě nic nemění.

   

  Převod administrativy na Conseq Investment Management, a.s.

  Administrace fondů HSBC se nebude týkat pouze nových klientů, ale na základě dohody s HSBC Global Asset Management přebírá naše společnost také administraci pokynů klientů, kteří dříve nakupovali tyto fondy prostřednictvím komisionářské smlouvy s HSBC Praha na vlastní účty u registračního agenta HSBC Funds Nominee Jersey. Těmto klientům bude naše společnost administrovat jejich pokyny k prodeji, resp. pokyny k přestupu (viz přílohy této zprávy). Na vlastní účty registračního agenta HSBC Funds Nominee Jersey však nebude možné provádět následné nové vklady ani nebudou žádné nové účty zakládány.  Za důležité považujeme rovněž upozornění na skutečnost, že v rámci dohody s HSBC nedošlo k převodu klientského kmene, tedy že naše společnost nedisponuje žádnými osobními údaji klientů, informacemi o stavu na jejich investičním účtu ani informací o tom, kdo je jejich poradcem. Tito klienti i nadále budou dostávat výpisy přímo od registračního agenta HSBC Funds Nominee Jersey tak, jako doposud (tedy 2x ročně, v červnu a v prosinci).

   

  Splatné zajištěné fondy

  V rámci administrace klientů, kteří již dříve nakupovali fondy HSBC, budeme rovněž administrovat také splatnosti zajištěných fondů. Vždy před splatností každé tranše obdrží klienti, jichž se bude splatnost daného fondu týkat, příslušnou informaci. Vedle možnosti výběru prostředků ze splatného fondu rádi nabídneme klientům také alternativu, jak s vyplacenými prostředky dále naložit.

  Věříme, že rozšíření naší nabídky je dalším úspěšným krokem k vytvoření komplexních služeb v oblasti investic do otevřených podílových fondů pod jednou střechou.

  Váš tým Conseq Investment Management, a.s.