25. 5. 2012 - Oznámení o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond

  Conseq Funds investiční společnost, a.s., (dále jen "Společnost") oznamuje, že dne 25. května 2012 v 10:00 hod. rozhodlo představenstvo Společnosti o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), a to až do odvolání, nejdéle však do 25.8.2012.

   

  25. 5. 2012 - Oznámení o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond

   Důvodem prodloužení pozastavení je trvající pozastavení zpětného odkupování podílových listů vydávaných německými nemovitostními fondy (AXA Immoselect, CS EUROREAL, DEGI International, KanAm grundinvest a SEB ImmoInvest), které představují více než 93% hodnoty majetku Fondu, v důsledku čehož Fond nedisponuje potřebnou likviditou na výplatu žádostí o zpětný odkup podílových listů Fondu.

  Představenstvo Společnosti rozhodlo o obnovení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu naposledy dne 25.2.2012, a to návazně na předchozí rozhodnutí představenstva Conseq investiční společnosti, a.s., od níž Společnost převzala Fond do svého obhospodařování dne 29.6.2011, a návazně na předešlá rozhodnutí představenstva WOOD & Company investiční společnosti, a.s., obhospodařující Fond do 31.12. 2010, které o pozastavení rozhodlo poprvé dne 11.6.2010. Společnost bude soustavně sledovat, zda nepominul důvod k pozastavení, a v takovém případě bude reagovat obnovením vydávání a odkupování podílových listů Fondu. V opačném případě může rozhodnout o dalším prodloužení pozastavení.

  Představenstvo Společnosti v souladu se statutem Fondu rozhodlo, že po dobu pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu budou majetek a závazky Fondu oceňovány a aktuální hodnoty podílového listu a vlastního kapitálu Fondu uveřejňovány v dvoutýdenním cyklu (počínaje prvním oceněním v r. 2011 provedeným k datu 10.1.2011).

  Představenstvo Conseq Funds investiční společnosti, a.s.