26. 8. 2011 - Oznámení o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond

  Conseq Funds investiční společnost, a.s., (dále jen "Společnost") oznamuje, že dne 26. srpna 2011 v 9:30 hod. rozhodlo představenstvo Společnosti o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), a to až do odvolání, nejdéle však do 26.11.2011.

  26. 8. 2011 - Oznámení o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond

  Důvodem prodloužení pozastavení je trvající pozastavení zpětného odkupování podílových listů vydávaných německými nemovitostními fondy (AXA Immoselect, CS EUROREAL, DEGI International, KanAm grundinvest a SEB ImmoInvest), které představují více než 89% hodnoty majetku Fondu, v důsledku čehož Fond nedisponuje potřebnou likviditou na výplatu žádostí o zpětný odkup podílových listů Fondu.

  Společnost od 29.6.2011 převzala obhospodařování Fondu od Conseq investiční společnosti, a.s., jejíž představenstvo rozhodlo o obnovení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu naposledy dne 27.5.2011, a to návazně na předchozí rozhodnutí své a předešlá rozhodnutí představenstva WOOD & Company investiční společnosti, a.s., obhospodařující Fond do 31.12.2010, které o pozastavení rozhodlo poprvé dne 11.6.2010 a následně je prodlužovalo. Současné rozhodnutí představenstva Společnosti na dřívější rozhodnutí plynule navazuje. Společnost bude soustavně sledovat, zda nepominul důvod k pozastavení, a v takovém případě bude reagovat obnovením vydávání a odkupování podílových listů Fondu. V opačném případě může rozhodnout o dalším prodloužení pozastavení.

  Představenstvo Společnosti v souladu se statutem Fondu rozhodlo, že po dobu pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu budou majetek a závazky Fondu oceňovány a aktuální hodnoty podílového listu a vlastního kapitálu Fondu uveřejňovány v dvoutýdenním cyklu (počínaje prvním oceněním v r. 2011 provedeným k datu 10.1.2011).

  Představenstvo Conseq Funds investiční společnosti, a.s.