27. 10. 2017 - Změna názvu fondu Conseq Invest Akciový

    S účinností ode dne 24.10.2017 došlo k změně názvu fondu Conseq Invest Akciový Fond (Conseq Invest Equity Fund) na Conseq Invest Akcie Nové Evropy (Conseq Invest New Europe Equity). Důvodem změny bylo zvýšení srozumitelnosti regionálního zaměření Fondu přímo z názvu Fondu.

    27. 10. 2017 - Změna názvu fondu Conseq Invest Akciový

    „Fond od svého vzniku v roce 2000 investuje do akcií společností obchodovaných převážně v zemích střední Evropy (Polsko, Česká Republika, Maďarsko, Slovinsko) a v posledních sedmi letech pak také v Rumunsku, které považujeme v rámci regionu za jeden z nejatraktivnějších trhů.“ doplňuje Martin Pavlík, portfolio manažer fondu.

    Vzhledem k rostoucímu významu Rumunska tak došlo s účinností ode dne 24. 10. 2017 také k menší změně srovnávacího indexu (benchmark). Původní benchmark ve složení: český index PX (28 %), polský index WIG30 (38 %), maďarský index BUX (28 %) a slovinský index SBITOP (6 %) byl upraven a nahrazen benchmarkem ve složení: český index index PX (25 %), polský index WIG30 (40 %), maďarský index 15 % a index jiho-východních zemí SETXEUR (20 %). Posledně jmenovaný index je právě tvořen zhruba z 50 % akciemi rumunských společností, jednu čtvrtinu představují slovinské společnosti a poslední čtvrtinu pak převážně chorvatské společnosti.

    „Nový benchmark mnohem lépe odráží tržní kapitalizaci jednotlivých akciových trhů, rozšířil množinu investovatelných společností, zvýšil diverzifikaci jednotlivých zemí v rámci regionu a odstranil určité legislativní bariéry.“