27. 5. 2011 - Oznámení o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond

    Conseq investiční společnost, a.s., (dále jen "Společnost") oznamuje, že dne 27. května 2011 ve 14:50 rozhodlo představenstvo Společnosti o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), a to až do odvolání, nejdéle však do 27.8.2011.

    27. 5. 2011 - Oznámení o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond Důvodem prodloužení pozastavení je trvající pozastavení zpětného odkupování podílových listů vydávaných německými nemovitostními fondy (AXA Immoselect, CS EUROREAL, DEGI International, KanAm grundinvest a SEB ImmoInvest), které představují více než 88% hodnoty majetku Fondu, v důsledku čehož Fond nedisponuje potřebnou likviditou na výplatu žádostí o zpětný odkup podílových listů Fondu.

    Společnost od 1.1.2011 převzala obhospodařování Fondu od WOOD & Company investiční společnosti, a.s., jejíž představenstvo rozhodlo o obnovení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu poprvé dne 11.6.2010 a následně je prodlužovalo (více viz www.woodis.cz). Po převzetí obhospodařování představenstvo Společnosti prodloužilo pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu do 28.5.2011. Současné rozhodnutí na uvedená rozhodnutí plynule navazuje. Společnost bude soustavně sledovat, zda nepominul důvod k pozastavení, a v takovém případě bude reagovat obnovením vydávání a odkupování podílových listů Fondu. V opačném případě může rozhodnout o dalším prodloužení pozastavení.

    Představenstvo Společnosti v souladu se statutem Fondu rozhodlo, že po dobu pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu budou majetek a závazky Fondu oceňovány a aktuální hodnoty podílového listu a vlastního kapitálu Fondu uveřejňovány v dvoutýdenním cyklu (počínaje prvním oceněním v r. 2011 provedeným k datu 10.1.2011).

    Představenstvo Conseq investiční společnosti, a.s.