27. 6. 2018 - Hedge Fund Conseq Opportunity ukazuje svou sílu – nakopne ho Gorenje?

  Conseq Opportunity nabízíme našim klientům již od srpna roku 2012. Pravdou je, že začátky nebyly jednoduché. Již tenkrát nám totiž přišly úrokové sazby nepochopitelně nízko a chtěli jsme mít nástroj, kterým bychom umožnili našim klientům spekulovat na jejich růst. Jen nás to napadlo trošku moc brzy. Sazby klesaly ještě přibližně další čtyři roky, a tak byla hlavní strategie stále pod velkým tlakem a my jsme byli nucení vymýšlet pro prostředky fondu i jiné nástroje. Do roku 2014 klesl fond o 4 %, pravdou je, že pro hedge fond to není žádné drama, ale pro fond to přeci jen byl těžký úvod. Nikdo z úvodních investorů asi nevstupoval do fondu s krátkým investičním horizontem a těm, kteří fond stále drží, případně ho koupili později, se to začíná velmi vyplácet.

  27. 6. 2018 - Hedge Fund Conseq Opportunity ukazuje svou sílu – nakopne ho Gorenje?

  Conseq Opportunity si klade za cíl zhmotnit naše investiční nápady, které jsou mnohdy nekonvenční a jdou proti nalinkovaným zvykům na finančních trzích. Zároveň jsou to většinou investice, které nemůžeme umístit do standardních fondů kolektivního investování. Mimo již zmiňované spekulace na růst úrokových sazeb, která probíhá skrz úrokové swapy, jsou hlavními investicemi vysoko úročené firemní dluhopisy, státní dluhopisy východoevropských zemí, spekulace na vývoj EUR/CZK a například podhodnocené akciové tituly. Tento fond je fondem kvalifikovaných investorů, což mu umožňuje využívat finanční páku a své pozice tak „zapákovat“ třeba až na dvojnásobek NAV, které je aktuálně přes 320 mil. CZK.

  Fond může držet až 25 % z jeho NAV v jedné akcii a pokud je dobře vybraná, tak se to může velmi vyplatit. Důkazem jsou akcie Gorenje, které nakoupil fond v únoru loňského roku přibližně za pětinu svých aktiv. Důvodem byla snižující se zadluženost a velmi dobrý příběh restrukturalizace celé společnosti. Navíc vypadalo, že si na méně likvidním titulu nikdo nevšímá jeho velmi nízké tržní ceny v porovnání s jeho výsledky hospodaření. Ukázalo se, že jsme Gorenje koupili v pravý okamžik. Letos už si toho totiž všimnul velký čínský hráč a to natolik, že se chystá celou společnost Gorenje převzít s obrovskou prémií.

  V okamžiku, kdy se obchodovaly akcie Gorenje přibližně za 6 EUR, přišel zájem od čínské Hisense na převzetí za 12 EUR na akcii. Pro čínskou společnost by to bylo otevření dveří na evropský trh. Podmínkou je, že se jí podaří převzít alespoň 50 % z celkového počtu akcií. Slovinský trh zprávu vyhodnotil jako velmi pravděpodobnou, když se aktuální tržní cena Gorenje pohybuje jen lehce pod zmíněnými 12 EUR. Díky tomu vzrostla v květnu hodnota podílového listu fondu Conseq Opportunity o více než 15 % za jediný měsíc.

  A víte, co je na tomto fondu nejlepší – opravdu platí, že historická výkonnost není zárukou budoucích zisků a zároveň neznamená, že by byl fond aktuálně „drahý“. V budoucnu totiž může podobně zafungovat nějaká z dalších strategií.

  Tomáš Kálal,
  Senior Relationship Manager, Conseq Investment Management