27. 7. 2009 - Komentář k vývoji hodnoty Conseq realitního fondu

  Speciální fond nemovitostí Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s., dosáhl ve druhém čtvrtletí roku 2009 zhodnocení 2,66 %, za celé první pololetí roku potom zhodnocení 3,25 %. Výnos za uplynulých 12 měsíců dosáhl 6,96 %.

  27. 7. 2009 - Komentář k vývoji hodnoty Conseq realitního fondu

  Těchto výborných a stabilních výsledků dosáhl fond i přesto, že pro finanční trhy bylo období posledních 12 měsíců velmi složité, a otřesy se nevyhnuly ani realitnímu trhu, na němž také docházelo k poměrně zásadnímu poklesu cen, což vyústilo v zásadní změny (ukončení činnosti z důvodu nezájmu investorů, poklesy cen podílových listů o více než 10 %) také u speciálních fondů nemovitostí registrovaných v České republice.

  Situace klesajících cen nemovitostí se samozřejmě nutně musela promítnout také do ocenění nemovitostního projektu v majetku Conseq realitního fondu. Přesto fond vykázal stabilní zhodnocení, a to z následujících důvodů:

  •  fond nakoupil nemovitostní projekt v polovině roku 2008, tedy v době, kdy již ceny nemovitostí klesaly, vyhnul se tedy nejvyšším cenám v období cenové bubliny; 
  • proti poklesu ceny působilo ocenění potenciálu výnosu z výstavby nové haly. Jedná se o tzv. nikoli spekulativní výstavbu, tzn. že hala bude postavena až v okamžiku, kdy k ní bude smluvně zajištěn nájemce (příp. kupec). K výstavbě haly již bylo vydáno územní rozhodnutí; 
  • fond profitoval také z dobré alokace prostředků, které musejí zůstávat v likvidních aktivech, a to prostřednictvím výkonnosti krátkodobých a střednědobých českých státních dluhopisů.

  Aktuální ocenění souboru nemovitostí drženého v portfoliu fondu podle nás i depozitáře fondu zcela odpovídá aktuálním podmínkám na nemovitostním trhu. Věříme, že fond tak může nadále čerpat výnos zejména z pronájmu vlastněného souboru nemovitostí.
  Upozornění: Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost statutu (prospektu) fondu. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.