28. 11. 2018 - Oznámení akcionářům fondů Conseq Invest plc

    Představenstvo společnosti Conseq Invest plc, reg. č. 329465, se sídlem 5 George's Dock IFSC Dublin 1 („Fond“) tímto oznamuje, že s účinností ke dni 13. prosince 2018 dojde ke změně prospektu Fondu.

    28. 11. 2018 - Oznámení akcionářům fondů Conseq Invest plc

    Tato změna se týká dodatků všech podfondů a spočívá ve změně investičních limitů (omezení investovat více než 10 % fondového kapitálu podfondu do jiných investičních fondů). Změna promítá aktuální stav investiční strategie podfondů a nepředstavuje materiální změnu v investiční strategii.

    Nové znění bude do prospektu promítnuto třetím dodatkem, jehož znění naleznete v přiloženém dokumentu níže.

    V případě jakýchkoli otázek, prosím, kontaktujte Conseq Investment Management, a.s. na fondy@conseq.cz nebo +420 225 988 225.