28.2.2011 - Oznámení o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond

  Conseq investiční společnost, a.s., (dále jen "Společnost") oznamuje, že dne 28. února 2011 v 9:50 rozhodlo představenstvo Společnosti o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), a to až do odvolání, nejdéle však do 28.5.2011.

   

  28.2.2011 - Oznámení o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond

  Důvodem prodloužení pozastavení je trvající pozastavení vydávání a zpětného odkupování podílových listů vydávaných německými nemovitostními fondy (AXA Immoselect, CS EUROREAL, DEGI International, KanAm grundinvest a SEB ImmoInvest), které představují více než 90% hodnoty majetku Fondu, v důsledku čehož Fond nedisponuje potřebnou likviditou na výplatu žádostí o zpětný odkup podílových listů Fondu.

  Společnost od 1.1.2011 převzala obhospodařování Fondu od WOOD & Company investiční společnosti, a.s., jejíž představenstvo rozhodlo o obnovení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu naposledy dne 29.11.2010 (více viz www.woodis.cz). Pozastavení potvrdilo představenstvo Společnosti, které je svým rozhodnutím ze dne 29.12.2011 prodloužilo do 28.2.2011. Současné rozhodnutí na uvedená rozhodnutí plynule navazuje. Společnost bude soustavně sledovat, zda nepominul důvod k pozastavení, a v takovém případě bude reagovat obnovením vydávání a odkupování podílových listů Fondu. V opačném případě může rozhodnout o dalším prodloužení pozastavení.

  Představenstvo Společnosti v souladu se statutem Fondu dále rozhodlo, že po dobu pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu budou majetek a závazky Fondu oceňovány a aktuální hodnoty podílového listu a vlastního kapitálu Fondu uveřejňovány v dvoutýdenním cyklu (počínaje prvním oceněním v r. 2011 provedeným k datu 10.1.2011).

  Představenstvo Conseq investiční společnosti, a.s.