28. 2. 2019 - Sirius Investments Reserva nově v nabídce Consequ

  Conseq Investment Management rozšiřuje svoji nabídku o nový fond kvalifikovaných investorů, Sirius Investments Reserva, který je podfondem samosprávného fondu Sirius Investments SICAV.  28. 2. 2019 - Sirius Investments Reserva nově v nabídce Consequ

   Sirius Investments Reserva byl založen v polovině roku 2015 třemi partnery – Martinem Burdou, Johnem Vaxem a Martinem Lobotkou. Aktuální velikost fondu činí 2,2 miliardy Kč a investuje do něj 500 investorů. Administrátorem fondu je QI investiční společnost ze skupiny Conseq.

  Fond investuje prostřednictvím zhruba dvaceti specializovaných fondů do globálních alternativních aktiv, jako jsou životní pojistky, faktoringové pohledávky, kontrakty zajišťující katastrofická rizika, financování soudních sporů a další typy alternativních aktiv. Díky tomu tento fond jen velmi málo koreluje s vývojem na kapitálových trzích. Cílený průměrný roční výnos fondu činí 4-5 % a je plně měnově zajištěn do českých korun. Minimální investice do fondu přes společnost Conseq činí 1 000 000 Kč.

  Za management tým Sirius Investments SICAV jsme velmi potěšeni právě započatou spoluprací s distribuční platformou Conseq. Věříme, že se fond kvalifikovaných investorů Sirius Reserva díky své velmi nízké korelaci s tradičními investičními aktivy, jako jsou akcie a dluhopisy, a poměrně stabilnímu výnosu stane oblíbeným nástrojem diverzifikace rizika v portfoliích investorů“, říká Martin Burda, Statutární ředitel Sirius Investments SICAV.

  Alternativní investice jsou poptávanou a logickou součástí portfolií našich klientů. Sirius Investments Reserva pracuje s unikátní strategií, jakou domácím investorům nenabízí žádný konkurenční fond. Tím větší máme radost, že touto cestou můžeme rozšířit nabídku fondů našim investorům,“ doplňuje Lukáš Vácha, člen představenstva Conseq.

  Sirius Reserva tak bude zajímavým rozšířením fondové nabídky Conseq, kterou již nyní tvoří téměř 880 investičních fondů, a to včetně řady fondů kvalifikovaných investorů.
  O společnosti Conseq Investment Management:

  Conseq je investičním manažerem s 25letou historií na českém trhu. Vedle správy institucionálních portfolií již 19 let obhospodařuje a administruje investiční fondy a poskytuje další služby drobným i institucionálním investorům. V těchto oblastech má Conseq významný podíl na trhu a získal si důvěru již více než 400 000 klientů. S objemem obhospodařovaných aktiv ve výši přes 60 mld. CZK (podle údajů AKAT ČR) je skupina Conseq největším nezávislým investičním manažerem v ČR.