28. 3. 2018 - Private equity investice jsou nyní dostupnější

  Tradičním způsobem investování na finančních trzích jsou nákupy akcií či dluhopisů nejrůznějších společností (mnohdy prostřednictvím podílových fondů), přičemž zmíněné cenné papíry bývají veřejně obchodovány na burzách nebo na mezibankovním trhu. Většina firem však obchodovaná není a byla by škoda je zanedbávat. Je však velmi obtížné do nich investovat napřímo, efektivním řešením jsou tzv. private equity fondy. Tento způsob investování se v posledních několika letech díky příznivějšímu legislativnímu prostředí přiblížil i investorům, kteří zrovna nedisponují desítkami milionů korun.

  28. 3. 2018 - Private equity investice jsou nyní dostupnější

  Investice typu private equity jsou vhodným doplňkem akciového portfolia, protože otevírají nové příležitosti. Zejména v našem středoevropském regionu nejsou zdaleka všechny sektory ekonomiky adekvátně zastoupeny v akciových indexech a podíly v mnoha zajímavých firmách si zkrátka na veřejném trhu nekoupíte.

  Díky tomu, že v daných společnostech často drží podstatné nebo majoritní podíly, má investiční manažer private equity fondu větší možnost mít svá aktiva pod kontrolou a ovlivňovat hospodaření jednotlivých společností. Může také využívat synergických efektů mezi nakoupenými společnostmi. Některé fondy tak např. kupují firmy v rámci jednoho dodavatelsko-odběratelského řetězce a tím zefektivňují celý výrobní proces a zvyšují ziskovost.

  Private equity investice bývají typicky odolnější vůči náladovosti finančních trhů. Řídí je totiž většinou manažer, který dobře zná konkrétní prostředí. Nenastává zde pro akciové trhy typický masový úprk zahraničních investorů v dobách zvýšené rizikové averze, který mívá negativní dopad na ceny veřejně obchodovaných akcií.

  Popsané výhody jsou vykoupeny některými specifiky, která znamenají, že nejsou pro každého. Jejich typickým rysem je dlouhý investiční horizont většinou přesahující sedm let. Po tuto dobu není možné z investice vystoupit buď vůbec, nebo jen s vysokými náklady. Výběr správné společnosti, její restrukturalizace a následný prodej za výhodnější cenu je zkrátka proces, který několik let trvá. Private equity se rovněž vyznačují vyšší mírou rizika než široce diverzifikované akciové portfolio. Je třeba dobře vybírat správce takových investic, nejlépe takového, který má za sebou již několik úspěšných akvizic a prodejů a který se ideálně na nové investici účastní i vlastními prostředky. Osobní kapitálová účast na projektu samozřejmě zvyšuje angažovanost a úsilí takového manažera. Odměnou však bývá v průměru řádově vyšší očekávaný výnos, který se pohybuje nad 10 procenty ročně.

  David Kufa,
  Senior Relationship Manager, Conseq Investment Management