28. 6. 2018 - Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

    Veřejná výzva k úpisu investičních akcií vydávaných fondem na účet podfondu OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV.

    28. 6. 2018 - Veřejná výzva k úpisu investičních akcií