28. 8. 2007 - Obnovení výpočtu hodnoty akcií fondu PARVEST Dynamic ABS

    Dovolujeme si Vás informovat, že společnost Parvest oznámila zrušení přechodného pozastavení výpočtu hodnoty čistého majetku fondu PARVEST Dynamic ABS. Od 30. 8. 2007 bude opět možné akcie tohoto podfondu vydávat, zpětně odkupovat a provádět konverze.