29. 10. 2019 - Oznámení společnosti NN Investment Partners

    Představenstvo společnosti tímto informuje akcionáře společnosti o změnách prospektu společnosti, jak je uvedeno v části I přiloženého oznámení, a o navrhovaném sloučení uvnitř fondu, jak je uvedeno v části II tohoto oznámení.
    Představenstvo společnosti rozhodlo o následujících změnách a upřesněních k prospektu společnosti s datem 1. prosince 2019.

    29. 10. 2019 - Oznámení společnosti NN Investment Partners