29. 11. 2010 - BNP Paribas L1 Convertible Bond World byl zvolen fondem měsíce

    Portál InvestičníWeb.cz ocenil titulem Fond Měsíce listopadu 2010 fond BNP Paribas L1 Convertible Bond World.

    29. 11. 2010 - BNP Paribas L1 Convertible Bond World byl zvolen fondem měsíce Odborné redakční ocenění vychází z důkladné analýzy řady parametrů, v České republice dostupných podílových fondů a neomezuje se čistě na historickou výkonnost. Klíčová je role samotného portofliomanažera, nákladová náročnost fondu pro drobné investory nebo například způsob jak fond reaguje na kolísavost trhů a jakým způsobem diverzifikuje majetek svých podílníků.

    Ocenění je udělováno měsíčně a provází ho profilový rozhovor s hlavním portfoliomanažerem fondu. Tento rozhovor naleznete zde.