29. 12. 2010 - Oznámení představenstva společnosti Conseq IS

  Oznámení o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond.

   

  29. 12. 2010 - Oznámení představenstva společnosti Conseq IS

  Conseq investiční společnost, a.s., (dále jen "Společnost") oznamuje, že dne 29. prosince 2010 v 9:05 rozhodlo představenstvo Společnosti o prodloužení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"), a to až do odvolání, nejdéle však do 28.2.2011.

  Důvodem prodloužení pozastavení je trvající pozastavení vydávání a zpětného odkupování podílových listů vydávaných německými nemovitostními fondy (AXA Immoselect, CS EUROREAL, DEGI International, KanAm grundinvest a SEB ImmoInvest), které představují více než 90% hodnoty majetku Fondu, v důsledku čehož Fond nedisponuje potřebnou likviditou na výplatu žádostí o zpětný odkup podílových listů Fondu.

  Společnost od 1.1.2011 přebírá obhospodařování Fondu od WOOD & Company investiční společnosti, a.s., jejíž představenstvo rozhodlo o obnovení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu naposledy dne 29.11.2010 (více na www.woodis.cz), na což výše uvedené rozhodnutí představenstva Společnosti plynule navazuje. Společnost bude soustavně sledovat, zda nepominul důvod k pozastavení, a v takovém případě bude reagovat obnovením vydávání a odkupování podílových listů Fondu. V opačném případě může rozhodnout o dalším prodloužení pozastavení.

  Vzhledem k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu představenstvo Společnosti v souladu s článkem 6 odst. 4 a článkem 12 odst. 10 písm. b. části I. statutu Fondu současně rozhodlo s účinností od data převzetí obhospodařování Fondu o změně frekvence oceňování majetku a závazků Fondu a uveřejňování aktuální hodnoty podílového listu a vlastního kapitálu Fondu na dvoutýdenní počínaje prvním oceněním v r. 2011 provedeným k datu 10.1.2011 a počínaje prvním uveřejněním hodnot podílového listu a vlastního kapitálu dne 12.1.2011 (hodnoty k 10.1.2011).

  Představenstvo Conseq investiční společnosti, a.s.