29. 3. 2013 - Novinky v nabídce Conseq

  Vážení obchodní přátelé, 

  rádi bychom Vás informovali o několika novinkách v naší nabídce, ke kterým v nedávné době došlo, nebo právě dochází.


  29. 3. 2013 - Novinky v nabídce Conseq

  1) Založení fondu Conseq korporátních dluhopisů (ISIN: CZ0008473873)


  Charakteristika:
  • firemní dluhopisy především investičního stupně (rating BBB nebo lepší);
  • bez omezení průměrné splatnosti dluhopisů v portfoliu;
  • základní měna s CZK s otevřenou měnovou expozicí do max. 30 % portfolia.
  Důvody pro založení fondu: 
  • současné velmi nízké výnosy do splatnosti státních dluhopisů (pouze 0,9 % ročně u 5 letého a 2 % ročně u 10 letého dluhopisu ČR);
  • rozšíření nabídky pro lepší diverzifikaci portfolia.

  2) Restrukturalizace portfolií Active Invest a Horizont Invest


  Charakteristika: 

  • snížení podílů Conseq Invest Konzervativního a Conseq Invest Dluhopisového fondu;
  • zařazení fondu Conseq korporátních dluhopisů do portfolií;
  • zvýšení podílu akciových fondů v portfoliích, a to zejména fondů zaměřených na rozvíjející se trhy;
  • zvýšení podílu Conseq Realitního fondu v některých portfoliích;
  • zařazení fondů zahraničních dluhopisů (Templeton Global Bond) do některých portoflií.
  Důvody pro změny ve složení portfolií:
  • výběr zisků z korunových konzervativních fondů po mimořádných výsledcích v roce 2012 (Conseq Konzervativní + 6,5 % a Conseq Dluhopisový + 14 %);
  • nízké výnosy do splatnosti státních dluhopisů a větší atraktivita firemních dluhopisů;
  • obava ze zvýšení inflace v důsledku extrémně uvolněné měnové politiky centrálních bank (snížení váhy dluhopisů a navýšení akcií a realit);
  • velmi slušné hospodářské výsledky firem a dobré vyhlídky pro další období (navýšení váhy akcií);
  • vyšší předpokládaný hospodářský růst na rozvíjejících se trzích (navýšení váhy těchto trhů).

   

  Pro připomenutí uvádíme dosavadní výkonnost Active Invest portfolií (k 28. 2. 2013)

  Portfolio1 rok3 roky5 letod 1. 1. 2004
  Konzervativní 7,5 %16,0 % 25,6 %44,2 %
  Vyvážené 9,3 %18,5 % 25,1 %49,3 % 
  Dynamické11,5 % 22,1 %  18,3 %46,9 %

  Věříme, že provedené úpravy ve strukturách portfolií nám umožní ještě více využít aktuálních příležitostí, které finanční trhy nabízejí, a dosahovat pro Vaše klienty co nejlepšího zhodnocení jejich investic.

   

  Přejeme mnoho štěstí do další práce!
  Tým Conseq Investment Management, a.s