29. 6. 2011 - Oznámení podílníkům podílových fondů Conseq státních dluhopisů, Conseq realitní, Conseq středoevropský balancovaný a Conseq nemovitostních fondů

  Conseq investiční společnosti, a.s., oznamuje podílníkům těchto podílových fondů:


  Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.;
  Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.;
  Conseq středoevropský balancovaný, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.;
  Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.
  (uvedené podílové fondy dále jen "Podílové fondy"),

  29. 6. 2011 - Oznámení podílníkům podílových fondů Conseq státních dluhopisů, Conseq realitní, Conseq středoevropský balancovaný a Conseq nemovitostních fondů

  že podle zveřejněného záměru a na základě povolení České národní banky převedla k 29.6.2011 Podílové fondy do obhospodařování Conseq Funds investiční společnosti, a.s., nové investiční společnosti ze skupiny Conseq, která byla založena s cílem obhospodařovat podílové fondy shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti.

  V souvislosti s touto změnou nedochází k faktické změně postupů obhospodařování Podílových fondů a o svěřený majetek se v nové investiční společnosti budou starat totožní odborníci ze skupiny Conseq jako nyní. Conseq Funds investiční společnost, a.s., disponuje obdobným kapitálovým vybavením, složením akcionářů a řídícím a kontrolním systémem jako Conseq investiční společnost, a.s. Cílem operace je další zvýšení kvality a transparentnosti služeb poskytovaných při obhospodařování podílových fondů určených veřejnosti.

  Další informace můžete získat na telefonním čísle 800 900 905 nebo e-mailové adrese fondy@conseq.cz.

  Představenstvo Conseq investiční společnosti, a.s.