3. 1. 2012 - Brazílie se stala šestou největší ekonomikou světa

  Brazílie se podle britského soukromého ekonomického ústavu Centre for Economics and Business Research v uplynulém roce vyšvihla na šesté místo největších světových ekonomik a přeskočila tím Velkou Británii. Mílovými kroky dohání další evropskou zemi, Francii.

   

  3. 1. 2012 - Brazílie se stala šestou největší ekonomikou světa Téměř dvousetmilionová země potvrdila rostoucí vliv rozvíjejících se zemí na světové hospodářství. Připomeňme si loňský posun Číny na druhou příčku, přičemž Indie s Ruskem uzavírají první desítku největších ekonomik světa. Již v roce 2025 by země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), včetně ekonomik USA a Japonska, mohly zaujímat prvních šest míst největších ekonomik světa. Jaké jsou hlavní důvody jejich růstů?

  Jednak je to oproti vyspělým zemím příznivější demografická struktura s vysokým počtem obyvatel. Dalším důležitým faktorem je vysoký podíl úspor obyvatel, který může být využit k investicím. Nižší náklady na práci činí vyprodukované zboží v rámci mezinárodního obchodu konkurenceschopné. Také postupný rozvoj finančního systému a menší turbulence na politických scénách pomohly k nalákání zahraničních investorů. Nesmíme zapomenout ani na zlepšující se právní systémy s následným vymáháním práva.

  Ekonomika Brazílie, stejně jako většina rozvíjejících se ekonomik, se od poslední finanční a následně hospodářské krize v roce 2008 stala daleko stabilnější a flexibilnější vůči možným externím šokům. I přes vysoké exporty nerostných surovin a zemědělských komodit byla její ekonomika (a stále relativně je) výrazně závislá na kapitálu ze zahraničí. Zisky vygenerované v Brazílii v ní nebyly plně reinvestovány a byly částečně vypláceny v podobě dividend zahraničním matkám. Nízké cizoměnové rezervy centrální banky spolu s vysokým podílem půjček zahraničních bank tak byly výrazným rizikem pro hospodářský a měnový vývoj. Rezervy centrální banky pro obranu brazilské měny se však během posledních tří let téměř zdvojnásobily, zároveň podíl půjček zahraničních bank na celkovém objemu nyní tvoří zhruba jen 17 % (z toho 55 % je poskytnuto španělskými bankami), čímž se brazilská ekonomika stává méně zranitelnou vůči možným negativním šokům na globálních kapitálových trzích.

  Podívejme se na současný ekonomický vývoj. Brazílii v uplynulých dvou letech trápil vysoký růst cenové hladiny, který byl způsoben jednak vysokou domácí poptávkou (taženou výrazným růstem úvěrů) a růstem cen vyvážených nerostných surovin. Reakcí centrální banky bylo utažení měnových podmínek pomocí zvýšení základních úrokových sazeb, vláda pomohla pomocí snížení výdajů. Ekonomika tak snížila tempo růstu z předloňských 7,5 % na zhruba 3 % v roce 2011. Podařilo se také zkrotit tempo růstu cenové hladiny, které nyní vykazuje klesající trend. Současná situace v případě nečekaných šoků poskytuje možnost reakce jak centrální banky, tak vlády k podpoře hospodářského růstu, který by se měl pozvolna vracet ke svému potenciálu ve výši 4 %. K stabilitě hospodářského růstu zároveň přispívá zvyšující se podíl domácí poptávky a snižující se závislost na vývozech. V případě vývozů dochází k větší diverzifikaci a stále větší podíl exportů směřuje do rozvíjejících se ekonomik, například Číny.

  Jaká existují rizika pro brazilskou ekonomiku? V současné době je můžeme pozorovat především vně. Jmenujme například probíhající zpomalování světového hospodářství, které může mít negativní vliv na poptávku a ceny nerostných surovin. Další nebezpečí představuje vyhrocení evropské dluhové krize, kdy by evropské banky musely z regulatorních důvodů dále navyšovat svůj kapitál, čímž by mohlo dojít k jeho stahování z Brazílie.

  Pokud se podíváme na investiční příležitosti, tak akcie brazilských společností se nyní z valuačního hlediska obchodují na příznivých úrovních. Přičemž finanční instituce mají velice nízké nebo žádné expozice na problémové země eurozóny, těžební společnosti profitují z růstu Číny a za zmínku určitě stojí společnosti potravinářského průmyslu těžícího z bohatnutí brazilského obyvatelstva.

  V ukazatelích na obyvatele nebo v životní úrovni se brazilští občané stále nemohou srovnávat s občany vyspělých zemí, avšak velikost Brazílie a trend jejího rozvoje by neměl nechat chladným žádného investora. Určitý podíl brazilských aktiv by tak neměl chybět v žádném diverzifikovaném portfoliu investora se středně až dlouhodobým investičním horizontem.


  Martin Pavlík, portfolio manager společnosti Conseq