3. 12. 2009 - Výhled společnosti ING Investment Management na vývoj finančních trhů v roce 2010

    "Klíčová investiční témata roku 2010 budou pestrobarevnější, říká ING Investment Management", která tento závěr oznámila na své Výroční predikční konferenci.

    3. 12. 2009 - Výhled společnosti ING Investment Management na vývoj finančních trhů v roce 2010

    Podle jejího názoru bude výkonnost rozvíjejících se trhů nadále lepší než výkonnost vyspělých trhů, a to díky lepší dynamice růstu a dostatečné likviditě. Dále očekává, že investoři budou preferovat rizikovější aktiva před těmi bezrizikovými. Přitom se v rámci expozice na rizikové investice mohou přiklánět spíše k defenzivnímu stylu investování.

    Hlavní závěry analýzy naleznete v přiložené tiskové zprávě ING Investment Management.