3. 12. 2010 - Představenstvo společnosti Conseq Invest PLC svolává řádnou valnou hromadu

  Představenstvo společnosti Conseq Invest plc (otevřené investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem, zapsané v obchodním rejstříku Irské republiky jako akciová společnost pod registračním číslem 329465, se sídlem First Floor, Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2, Irská republika) svolává
  ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se koná dne 17.12. 2010 v 10 hod. v sídle společnosti.

  3. 12. 2010 - Představenstvo společnosti Conseq Invest PLC svolává řádnou valnou hromadu Program jednání:
  1) Zahájení, volba orgánů valné hromady;
  2) Schválení výroční zprávy za fiskální rok 2009-2010 (k 30. 6. 2010), zprávy představenstva a výroku auditora;
  3) Zplnomocnění představenstva společnosti ke schválení odměny auditora pro následující fiskální rok;
  4) Závěr.

  Představenstvo Conseq Invest plc